Na program Erasmus+ za 2020. godinu u području odgoja i obrazovanja pristiglo je 165 prijava, a za financiranje je odabrano njih 55, među kojima je i prijava Grada Zadra koji je zauzeo visoko treće mjesto po broju bodova za projekt EU ZaDar - Korak naprijed u predškolskom obrazovanju.

Partneri Grada Zadra na ovom projektu su DV Radost, DV Sunce, DV Maslačak, DV Ribica, DV Žuto pače te DV Golubica, a ukupna vrijednost projekta je 25.944,00 eura.

- Grad Zadar ovim projektom želi nastaviti poticati predškolske ustanove na uvođenje inovacija u modelima odgoja, učenja i poučavanja kroz individualni pristup djeci različitih razvojnih karakteristika (darovita djeca, djeca s teškoćama u razvoju i sl.), ali i na koncipiranje, verificiranje i implementiranje specijaliziranih usluga poput Montessori programa, ranog učenja engleskog jezika, odgoja za održivi razvoj, senzorne integracije djece s teškoćama u razvoju i dr., a koji do sada u našim predškolskim ustanovama nismo nudili ili je uslugu potrebno nadograditi, odnosno modernizirati, javljaju iz gradske uprave.

Projekt se dakle temelji na dodatnom razvoju tih inovativnih usluga u zadarsko predškolstvo čime se dodaje EU dimenzija kod multiplikacije primjera dobre prakse s mobilnosti.

Opći cilj ovog projekta je realizacija mobilnosti za 12 odgojitelja i 3 člana mobilnog stručnog tima (pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj) iz 6 partnerskih predškolskih ustanova u Zadru čija je svrha: 1. Job Shadowing u Sloveniji, Latviji, Engleskoj i Španjolskoj - stjecanje znanja, vještina i kompetencija na području uvođenja i provedbe specijaliziranih usluga u predškolstvu, a koje se tiču obogaćenih programa za rad s djecom poput Montessori programa, senzorne integracije vrtićkog okruženja u radu s djecom s TUR, odgoja za održivi razvoj, ranog učenje engleskog jezika; te 2. Strukturirani tečajevi u Italiji i Cipru - jačanje u radu za promoviranje i implementiranje zdravih stilova života, prevencije stresa i stvaranja inkluzivnog okruženja za djecu predškolske dobi.

Specifični ciljevi su poboljšati kompetencije ciljnih skupina - odgojitelja i članova stručne službe za uvođenje inovacija u predškolske ustanove kroz istraživanje različitih primjenjivih metoda i alata te programa u sklopu mobilnosti.

Erasmus + EU ZaDar - Korak naprijed u predškolskom obrazovanju je strateški nastavak započetog u okviru projekta Mreža ZaDar - mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja jer su temelji za uvođenje Montessori programa, senzorne integracije, odgoja za održivi razvoj te ranog učenja engleskog jezika stvoreni osiguravanjem opreme i edukacija za odgojitelje.

Partnerske ustanove Grada Zadra će realizacijom ove mobilnosti ostvariti nužne kontakte i poznanstva u više različitih odgojno - obrazovnih sustava, kako bi stvorio širi spektar multiplikacije primjera dobre prakse, prvenstveno na području uvođenja inovacija, kreiranja strateških dokumenata, smjernica, planova i programa permanentnog usavršavanja predškolskog kadra, kako bi se išlo u korak s naprednijim zemljama EU.

Provedba projekta i mobilnosti bit će prilagođena eventualnim izvanrednim okolnostima. Projekt će trajati od 31. prosinca 2020. do 31. prosinca 2021., a provedbu će koordinirati akreditirana Agencija za mobilnost i programe EU.