Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19, Opća bolnica Zadar nabavila je uređaj za dekontaminaciju prostora UV-C zrakama, UVDI UVC-360 za potrebe Službe za kirurgiju, Odjel operacijskog bloka. Uređaj proizvodi američka tvrtka UVDI Ltd. iz Kalifornije. Izdvaja ga kvaliteta, učinkovitost i svrsishodna upotrebljivost u svim segmentima zaštite osoblja i pacijenata od većine infekcija. Uređaj je uspješno korišten u prethodnim epidemijama SARS i MERS, a trenutno je najzastupljeniji kao zaštita u COVID-19 pandemiji, izvijestili su iz Bolnice.

- Na taj način je i OB Zadar osigurala dodatnu, sigurnu i dokazanu zaštitu svih pacijenata i djelatnog osoblja Bolnice u borbi protiv infekcija uključujući i koronavirus. Uređaj je financiran iz minimalnih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u zdravstvu u iznosu od 362.500 kn.

Nabavljena su i dva aparata za dekontaminaciju i dezinfekciju aerosolnim raspršivanjem (CLEAN CUBE PRO) s kolicima za aparate, u vrijednosti od 99.275 kn. Aparati su financirani iz redovnih sredstava Opće bolnice Zadar, a služe za potrebe Odjela za pedijatriju i Službe za interne bolesti.

- S obzirom da SARS CoV-2 može preživjeti na površinama različitih materijala najmanje 2-3 dana, površine potencijalno kontaminirane virusom COVID-19 treba očistiti, te propisno dezinficirati. Naime, sadašnji znanstveni dokazi ukazuju da kontaminirana okolina igra važnu ulogu u širenju mikroorganizama, a prijenos mikroorganizama na bolesnike ili zdravstveno osoblje se zbiva putem kontakata s kontaminiranim površinama u okolini ili indirektno putem kontaminiranih ruku, predmeta i opreme.

Uvođenjem novih inovativnih metoda dekontaminacije bolesničkih soba „bez dodira" i prostora s pripadajućim inventarom povećava se razina sigurnosti boravka bolesnika u tako dekontaminiranoj bolesničkoj sobi, ali i sigurnosti u radu zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika kod zbrinjavanja bolesnika sa sumnjom na bolest COVID 19 ili kod oboljelih bolesnika od COVID 19. Jedna od navedenih inovativnih tehnologija u borbi protiv COVID 19 je primjena aparata za automatsku dezinfekciju površina i zraka na bazi vodikovog peroksida, priopćili su iz bolnice.