Od ponedjeljka, 29. lipnja u upravnim tijelima Zadarske županije na snagu stupa ljetno radno vrijeme koje traje do 4. rujna. 

U razdoblju ljetnog radnog vremena radno vrijeme u upravnim tijelima Zadarske županije počinje u 7 sati i završava u 15 sati, dok se dnevni odmor koristi u vremenu od 11:30 sati do 12 sati. Uredovno vrijeme u upravnim tijelima Zadarske županije za rad sa strankama je u pravilu svaki radni dan od 7:30 do 11:30 sati. Pisarnica za stranke radi svaki radni dan od 7:30 do 11,30 sati.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se:

- na lokaciji u Zadru, Fra Brne Krnarutića 13/1, utorkom od 7:30 do 11:30 sati i 13:00 do 14:00 sati, a informacije na pultu (soba br. 10) daju se četvrtkom od 7:30 do 11:30 sati;

- na lokaciji u Zadru, Stjepana Radića 2F, utorkom od 7:30 do 11:30 sati i 13:00 do 14:00 sati i četvrtkom od 7:30 do 11:30 sati;

- na lokaciji u Benkovcu, Domobranska 2, utorkom od 730 do 11:30 sati i 13 do 14 sati i četvrtkom od 7:30 do 11:30 sati;

- na lokaciji u Biogradu na Moru, Dr. Franje Tuđmana 82, utorkom i četvrtkom od 7:30 do 11:30 sati;

- na lokaciji u Gračacu, Park sv. Jurja 1, utorkom od 7:30 do 11:30 sati i 13 do 14 sati i četvrtkom od 7:30 do 11:30 sati;

- na lokaciji u Obrovcu, Stjepana Radića 17, utorkom od 7:30 do 11:30 sati i 13 do 14 sati i četvrtkom od 7:30 do 11:30 sati;

- na lokaciji u Pagu, Bana Josipa Jelačića 8a, utorkom od 7:30 do 11:30 sati i 13 do 14 sati i četvrtkom od 7:30 do 11:30 sati.

U Upravnom odjelu za povjerene poslove državne uprave, Odsjeku za društvene djelatnosti, Pododsjeku za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, na lokaciji u Zadru, Miroslava Krleže 5c uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7:30 do 11:30 sati.