U okviru međunarodnog projekta "PROSEU - Prosumers for the energy union" Fakultet strojarstva i brodogradnje iz Zagreba, u suradnji s udrugom Pokret otoka, izradio je predinvesticijsku studiju opskrbe otoka Silbe pitkom vodom iz desalinizatora i fotonaponske elektrane.

Glavni cilj ove studije je predložiti novi sustav vodoopskrbe na otoku Silbi koja uključuje analizu cjelokupnog sustava, predložena tehnološka rješenja kao i tehno-ekonomsku procjenu isplativosti istih te uključenost relevantnih dionika u izradi same studije.

Javno predstavljanje predinvesticijske studije opskrbe otoka Silbe pitkom vodom iz desalinizatora i fotonaponske elektrane održat će se u srijedu, 17. lipnja u 18 sati u Zadružnoj sali (iznad starog Sonika).