Lučka uprava Zadar izvijestila je kako se radovi u sklopu projekta modernizacije i dogradnje Ribarske luke Vela Lamjana u Općini Kali na otoku Ugljanu odvijaju se prema predviđenom planu i rasporedu. 

Tim je projektom planirana dogradnja glavnog lukobranskog objekta (produljenje gata za 27,96 metara na sjevernoj strani, te 25,93 metra na južnoj strani), izgradnja nove obalne trase u duljini 161,59 metara, nadogradnja operativnog veza i zapadne obale za prihvat brodica (dodatnih 140 metara obale), izgradnja Istočne obale za prihvat brodica (nova obalna trasa dužine cca 111 metara), izgradnja površine za odlaganja ribarske opreme, kao i novi kolni pristup.

Zaključno s 31. svibnja, prema pojedenim segmentima projekta izvedeni su radovi na glavnom lukoranskom objektu, obali za prihvat ribarskih brodova, operativnom gatu, zapadnoj i istočnoj obali za prihvat brodica, kao i površini za odlaganje ribarske opreme i kolnom pristupu. Izvođači radova su zajednica ponuditelja: Kali gradnja d.o.o., EL-TIM d.o.o. Zadar i YU-BRIV d.o.o. Krajnji rok za završetak radova je rujan ove godine.

U Kalima se dovršava i jedna faza radova na uređenju obalnog pojasa uz rt Artina - za novu šetnicu, parkiralište i plažu, ali i privezište za nautičare. Time će se zapravo ostvariti vizija Općine Kali navedena u Strateškom razvojnom programu 2018.-2023., koja mjesta koji predstavlja mozaik "tradicije, ribarstva i turizma".

- Radi se lokacijska dozvola za izgradnju privezišta za 110 brodova od čega će polovica biti komercijalni, a polovica komunalni vezovi . Na taj način mi bismo zaokružili jednu cjelinu, uredili morski dio priče od uvale Batalaža do uvale Mul u dužini od 1900 metara, kazao je načelnik Marko Kolega za program Radio Zadra.

Plan je Općine najesen nastaviti s uređenjem zelene površine, ekološke javne rasvjete, dječjeg igrališta i ostalih sadržaja uz Artinu.