Prije šest godina imenovana Ulica Deana Nikpalja, nastala od dijela Ulice Đure Marušiće od raskrižja sa Šestanskim prolazom do raskrižja sa Ulicom kralja Tvrtka, još uvijek ne postoji u kartama.

Na taj problem podsjetila je jedna od stanarki te ulice u Arbanasima, koja, kako kaže, pokušava to riješiti punih pet godina. Na našu email adresu stigla je njezina zamolba:

- Dio ulice Đure Marušića (od pothodnika do hotela Zadar) promijenio je naziv u Ulicu Deana Nikpalja, u čast poginulog branitelja koji je živio u toj ulici. Do danas taj naziv ulice nije ažuriran u nijednoj karti, pa imamo neprestani problem kada netko želi na karti naći tu ulicu (turisti, gosti, dostava i sl.). Pokušavajući rješiti taj problem obraćala sam se nekoliko puta gradskoj upravi, jer je Grad Zadar i donio odluku o promjeni naziva ulice, Mjesnom odboru, ali svi se ograđuju da oni ne mogu ništa. Tko može, piše naša sugrađanka, vjerujući u moć medija jer vidi da se neke stvari u ovom gradu rješavaju tek kad dođu u medije, napisala je u svojoj poruci.

A njihov je utjecaj je samo utoliko da ukažu na problem službama kojima to izgleda nije ili ne znaju rješenje.

Od gradskog vijećnika Kristijana Kotlara naknadno smo dobili informaciju o istom slučaju za Trg Damira Zdrilića. I taj prostor imenovan je 2014. godine a nigdje službeno ne postoji u mapiranju Grada Zadra.