Županijski sud u Zadru izvijestio je danas kako je donesena presuda u slučaju pokušaja ubojstva u Rašteviću prošle godine. Tog dana otac Vinko Brkljača napao je u dvorištu susjedne kuće malodobnog sina, zadao mu dva uboda nožem u leđa nakon čega se i sam pokušao ubiti nožem u srce. Sin se u međuvremenu pomirio s ocem i odselio u Nizozemsku.

- Prilikom izbora vrste i visine kaznenopravne sankcije sud je cijenio sve utvrđene okolnosti koje su bitne kod odlučivanja o kaznenopravnoj sankciji na strani optuženika. Kao olakotno optuženiku je cijenjeno potpuno i jasno priznanje učina kaznenog djela, izraženo kajanje, dosadašanja neosuđivanost, činjenica što se u međuvremenu pomirio sa sinom žrtvom/oštećenikom, to što je isti otac dvoje malodobne djece, primjereno držanje i stav pred sudom, njegovo sudioništvo u Domovinskom ratu, smanjena ubrojivost inkriminirane prigode, kao i to da je njegov postupak inkriminirane prigode i njega duboko pogodio, a što se zaključuje iz činjenice da je neposredno nakon događaja i sam pokušao počiniti samoubojstvo, navodi se u obrazloženju presude.

Otegotnih okolnosti na strani optuženika sud nije utvrdio.

Sud je primijenio institut ublažavanja kazne na način da je optuženika za počinjeno kazneno djelo osudio na kaznu zatvora koja je ispod propisanog zakonskog minimuma za kazneno djelo ubojstva odnosno na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine. Neuvjetovani dio kazne iznosi šest mjeseci, a u koju kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 24. svibnja 2019. do 19. kolovoza 2019., dok se preostali dio kazne u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci neće izvršiti ukoliko optuženik u roku provjeravanja od 3 godine ne počini novo kazneno djelo.

Provedenim psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je optuženik tempore criminis bio pod utjecajem alkohola pa da postoji opasnost da djelo počini ponovno pod utjecajem alkohola. Prema prijedlogu i preporuci vještaka psihijatra izrečena mu je sigurnosna mjera obveznog liječenja o ovisnosti o alkoholu, a koja mjera može trajati do prestanka izvršenja kazne zatvora, a najdulje tri godine.

Od optuženika je oduzet nož ukupne dužine 21,2 cm, dužine drške 11,5 cm, dužine oštrice 9,7 cm. Budući da ima relativno niska primanja te uzdržava dva malodobna sina u cijelosti je oslobođen naknade troškova postupka.