Zadarska riva još je uvijek pomorsko dobro kojim gospodari Grad Zadar. Tako će biti i nakon što Vlada RH usvoji odluku o proširenja lučkog područja na Obalu kralja Petra Krešimira, ali samo na obalni dio rive. Zelena površina i pojas između ostaju prostor o kojem će i dalje brinuti Grad sa svojim službama.

U očekivanju formalnih promjena do stvarnih koje će uslijediti tek kada započne posao na sanaciji obalnog zida koji je zapravo kamena gradska šetnica, riva će i dalje biti zapuštena i neuređena. Nakon zimskog udaranja valova preko obalnog dijela, nastali su "venecijanski" kanali koji su ogoljeli sve pukotine kamenog dijela, izgrađenog na ruševinama gradskih zidina. Nažalost, taj dio rive već se godinama pokriva grubim sitnim kamenom kojeg more povlači. I do kada tako?

Kada će se urediti riva, pitali smo pročelnika za komunalnu djelatnost Robertina Dujelu.

- Jučer je izdan nalog ugovorenom izvođaču za dohranu šljunkom dok će nakon toga šetalište očistiti djelatnici Čistoće. Nasadi kao obvezu imaju uređenje zelenih površina, informacija je koju smo dobili od Dujele. Sve je to redovno komunalno održavanje koje samo betonira dojam kako bilo kakvo smjelije i atraktivnije uređenje zadarske rive i dalje nije u planovima gradskih službi.

Riva ostaje mjesto za uživanje dijela Zadrana koji cijene tu i takvu oazu u očekivanju horde turista koje ovog ljeta, po svemu sudeći, neće biti. Njezino sadašnje stanje oslikao je svojim foto-objektivom Saša Čuka.