Vijeće Županijskog suda u Zadru osudilo je Britanca Kane Douglasa na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina za ubojstvo, pokušaj ubojstva i tešku tjelesnu ozljedu ispred noćnog kluba na Zrću.

V.d. predsjednik suda Marijan Bitanga dostavio je sažeto obrazloženje odluke suda:

- Tijekom postupka nedvojbeno je dokazano da je okrivljenik kritične prigode na plaži Zrće ubio Uga Wilsona i to na način kako ga se tereti predmetnom optužnicom.

Naime iz snimke video nadzora mjesta događaja ispred noćnog kluba Kalipso, čiji sadržaj je potkrijepljen ostalim provedenim kako personalnim tako i materijalnim dokazima, nedvojbeno proizlazi da je okrivljenik šest sekundi nakon što je iz noćnog kluba izašao ošt. Wilson, naglo skočio prema njemu, i zadao mu udarac u prsa oštrim predmetom nalik na nož.

Sud je u cijelosti prihvatio nalaz i mišljenje sudsko medicinskog vještaka dr. Mayera o vrsti i težini tjelesnih ozljeda pronađenih na tijelu oštećenika Wilsona, sredstvu kojim su ozljede nanesene i međusobnom položaju tijela osobe koja je zadobila ozljede i osobe koja ih je prouzročila, jer nalaz i mišljenje vještaka Mayera potvrđuje dinamiku događaja na način kako ona proizlazi iz ostalih provedenih dokaza. Pri tome, vještak zaključuje da je oštećenik umro nasilnom smrću, a uzrok smrti je ubodna rana prsnog koša koja zahvatila velike krvne žile i pluća te posljedično dovela do iskrvarenja.

Nadalje, iz provedenih dokaza nedvojbeno je utvrđeno da je okrivljenik počinio i kazneno djelo ubojstva u pokušaju na štetu ošt. Jamesa na način kao ga se tereti optužnicom jer je okrivljenik, a nakon što je ubio ošt. Wilsona, istim oštrim predmetom nalik na nož nastavio nasrtati na ošt. Jamesa, i to u trenutku kada je James priskočio u pomoć svom prijatelju Ugu Wilsonu, zadavši mu pri tom ozljede koje su opisane u činjeničnom opisu optužnice. Takve ozljede su prema vještaku Mayeru mogle dovesti do nastupa smrtne posljedice.
Okrivljenik je s obzirom na sredstvo izvršenja i lokalitet ozljeda postupao s namjerom ubojstva ošt. Jamesa, do kojeg nije došlo isključivo zbog žurne liječničke intervencije, pa je djelo ostalo u pokušaju.

Okrivljenik se predmetnom optužnicom teretio i za pokušaj ubojstva ošt. Daniela Perahie Dedesa.

Tijekom postupka nedvojbeno je utvrđeno da je okrivljenik, istim oštrim predmetom nalik na nož, zamahnuo i prema ošt. Danielu Perahii Dedesu, uslijed čega mu je zadao dvije ubodne rane na lijevoj nozi, u visini koljena i u visini natkoljenice.

Međutim, uzimajući u obzir daljnju dinamiku događaja u odnosu na ovog oštećenika, a posebno činjenicu da je oštećenik zadobio tjelesnu ozljedu, lokalitet same ozljede, da je vještak Mayer isključio mogućnost nastupa ozljede opasne po život i smrtnog ishoda, sud zaključuje da nije nastupila realna, stvarna i konkretna opasnost po život oštećenika Daniela Perahie Dedesa.

Stoga u odnosu na ovo kazneno djelo, sud nije prihvatio pravnu kvalifikaciju djela postavljenu u optužnici, odnosno da bi se i u ovom slučaju u postupanju okrivljenika radilo o ubojstvu u pokušaju i smatra da je okrivljenik svojim radnjama ostvario zakonska obilježja kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju, radi čega je i izmijenio zakonski opis i pravnu kvalifikaciju djela, te je u tom pravcu izvršio i korekciju činjeničnog opisa optužnice.

Prilikom odmjeravanja kazne vijeće je uzelo u obzir sve okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža za okrivljenika u smislu odredbe čl. 47. KZ/11.

Prije svega vijeće je uzelo u obzir stupanj krivnje, jer je okrivljenik postupao s maksimalnim stupnjem krivnje, odnosno postupao je s namjerom.

Zatim mu je vijeće uzelo u obzir olakotne i otegotne okolnosti, i to kao olakotnu okolnost činjenicu da je otac jednog mldb. djeteta.

Kao otegotno vijeće mu je cijenilo okolnost da je do sada u Velikoj Britaniji osuđivan za više protupravnih djela koja se odnose na djela protiv države, javnog reda, provođenja pravde ili nositelja javnih ovlasti, zatim uvrede, klevete, iznošenja neistina, omalovažavanje, zlouporabu droga i preprodaju ukradene robe, dakle osuđivan je i za djela s elementima nasilja, što ukazuje da njegovo ponašanje niti prije inkriminiranog događaja nije bilo u skladu s društvenim i zakonskim normama, niti su ga izrečene kazne usmjerile na društveno prihvatljivo ponašanje. Naprotiv njegovo protupravno ponašanje je progrediralo ka činjenju težih i pogibeljnijih djela, za koje je sada proglašen krivim u ovom postupku. Dakle, predmetni događaj nije samo jedan izolirani eksces u životu okrivljenika, jer se o osobi sklonoj kriminalnom ponašanju i kršenju društvenih normi.

Nadalje, kao otegotno vijeće mu je cijenilo i ponašanje nakon počinjenja inkriminiranih kaznenih djela, jer je nakon počinjenja djela poduzeo više radnji kako bi pobjegao ne samo s lica mjesta već i iz Republike Hrvatske. Naime, isti je odmah nakon inkriminiranog događaja, napustio lice mjesta, nije dočekao ni policiju ni hitnu pomoć, mopedom se udaljio s plaže Zrće prema gradu Pagu, nakon čega je djelomično promijenio osobni izgled brijanjem glave i pokušao pobjeći avionom u Veliku Britaniju, međutim uhićen je u zračnoj luci Resnik u Splitu.
Zatim mu je vijeće kao otegotno cijenilo okolnosti počinjenja kaznenog djela, jer je isti nakon kratkotrajnog provociranja i svađe sa žrtvama reagirao izuzetno agresivno te im zadao višestruke ubode predmetom nalik na nož, te nije ni pokušao nastalu situaciju riješiti na miran način. Vijeće mu je nadalje kao otegotnu okolnost cijenilo i pojačanu upornost u izvršenju djela koja se očituje u činjenici da je nakon ubojstva ošt. Uga Wilsona, nastavio nasrtati nožem na oštećenike Jamesa i Dedesa i to na javnom mjestu pred većim brojem ljudi, što ukazuje na potpunu nekritičnost prema vlastitom ponašanju i na visoki stupanj kriminalne volje.

Vijeće je imalo u vidu i izuzetno visoki stupanj ugrožavanja zaštićenog dobra -ljudskog života, te potrebu pravednog kažnjavanja počinitelja takvih kaznenih djela.

Prema tome, uzimajući u obzir stupanj krivnje, te imajući u vidu otegotne okolnosti, čija brojnost i težina u potpunosti potire navedenu olakotnu okolnost, ovo vijeće smatra da jedina opravdana kazna koja može ispuniti svrhu kažnjavanja prema okrivljeniku Douglasu je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 25 godina na koju je osuđen. Navedena kazna može dostatno utjecati na okrivljenika i na sve ostale građane da ne čine kaznena djela te utjecati na svijest o pogibeljnosti kaznenih djela i pravednosti kažnjavanja njihovih počinitelja i ona sadrži primjerenu snažnu količinu moralne osude za zlo koje je okrivljenik počinjenjem kaznenog djela nanio svojoj obitelji te društvu u cjelini.

U izrečenu kaznu dugotrajnog zatvora mu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 28.06. 2018. godine pa nadalje.

Uzimajući u obzir loše imovno stanje okrivljenika, isti je oslobođen snašanja troška kaznenog postupka.

Okrivljeniku je ujedno i produljen istražni zatvor, sukladno odredbi čl.123.st.2. ZKP/08 koja odredba propisuje da će sud uvijek pri izricanju presude produljiti istražni zatvor ako okrivljeniku izreke kaznu zatvora u trajanju od 5 godina ili težu.