Prije nekoliko mjeseci Čistoća je uz hotel Zagreb postavila prvi od nekoliko podzemnih kontejnera, koji se planiraju ukopati na nekoliko frekventnih lokacija na Poluotoku. Iako se očekivalo da će to donijeti red i manje smeća na ulicama, jer do otpada ne mogu galebovi, čini se da sustav puca na najtanjoj karici - čovjeku.

Građani su smeće ostavili uz podzemne kontejnere, a gladni galebovi, koji u vrijeme koronavirusa pate zbog smanjenje ljudske aktivnosti bacanja hrane, tu su priliku jedva dočekali.