Dana 22. i 23. travnja 2020. održan je treći sastanak hrvatskih i talijanskih partnera na projektu PRIZEFISH - „Piloting of eco-innovative fishery supply- chains to market added-value Adriatic fish product". Provedba projekta započela je 1. siječnja 2019. godine, a završetak je predviđen 30. lipnja 2021. godine.

Ideja projekta PRIZEFISH zasnovana je na prekograničnoj suradnji Italije i Hrvatske i kreiranju zajedničke ribarstvene politike kroz teritorijalne, društveno-ekonomske i razvojne promjene koje će dovesti do dugoročne gospodarske, ekološke i socijalne održivosti. Opći cilj projekta kojega vodi Alma Mater Studiorum - Sveučilište u Bologni, je potaknuti usvajanje inovativnih metoda i tehnologija u ribarstvu, koje će omogućiti stvaranje dodane vrijednosti proizvodima ribarstva i pokretanje postupka certificiranja ribljih proizvoda. Zbog trenutne situacije s pandemijom COVID 19 projektni je sastanak organiziran putem telekonferencije na kojem su sudjelovali predstavnici svih projektnih partnera.

Ukupan proračun projekta je 3,12 milijuna eura. Zadarska županija partner je na projektu s ukupnim proračunom od 349.430,00 eura, od čega se 85 % sufinancira sredstvima ERDF-a, a jedan od hrvatskih partnera je i ribarska zadruga Omega 3 iz Kali.

Tijekom prve godine provedbe projekta provedena je preliminarna analiza stanja ribarstva u Jadranskom moru. Zadarska županija je protekloj godini izradila izvješće o postojećem stanju prerađivačke industrije ciljanih vrsta riba. Istraženo je tržište te su dokumentirana raspoloživa rješenja potrebna za pretvorbu operativnih i proizvodnih linija u smislu poboljšanja i nadogradnje proizvodnih procesa.

Predložene su promjene pojedinih operativnih postupaka u manipulaciji ribom od ulova i iskrcaja na brod te transporta do pogona. Provedene su analize proizvodnih ciklusa za svaku specifičnu preradu odabranih ribljih vrsta. Nakon probnih testiranja utvrditi će se njihov utjecaj na cijeli sektor ribarstva. Odabrane morske vrste na kojima će se raditi na podizanju kvalitete, produljenju trajanja proizvoda (eng. shelf-life), odgovornom odnosu prema resursima i okolišu, podizanju vrijednosti kroz preradu, te specifičnim inovacijama u okviru pakiranja i promocije su sljedeće: srdele, kozice, muzgavci, cipli, a od školjkaša kućice (vongole).

Podizanje kvalitete proizvoda ribarstva primjenom inovativnih metoda od samog ulova sitne plave ribe, selekcijom pri izlovu školjkaša kao i primjenom novih metoda u preradi i pakiranju postići će se značajan pozitivan efekt. Prekograničnom suradnjom potaknut će se usvajanje novih metoda ribolova kao i interes za ulazak u postupak certificiranja radi postizanja veće konkurentnosti na europskom tržištu. U okviru provedbe ovog projekta Zadarska županija će izraditi vodič za provedbu sljedivosti novih ribljih proizvoda.