Vlada je jučer održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Uredbu o dopunama Uredbe o graničnim prijelazima Republike Hrvatske. Naime, radi zaštite građana Republike Hrvatske od bolesti COVID-19, za vrijeme proglašene epidemije te bolesti, potrebno je zatvoriti granične prijelaze za međunarodni promet putnika. Od stalnih prijelaza zatvoreni su Umag, Poreč, Rovinj, Mali Lošinj, Korčula i Ubli.

Također, zatvoreni su sezonski granični prijelazi za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu koji se otvaraju 1. travnja 2020. godine. Među više takvih prijelaza dva su na području Zadarske županije - Sali i Božava.