Zadarski sveučilišni profesor, povjesničar i arheolog Slobodan Čače preminuo je jučer u 74. godini života.

Rođen je u Šibeniku 19. travnja 1946. godine. Nakon završetka osnovnog i srednjeg obrazovanja u rodnom gradu upisao je na tadašnjem Filozofskom fakultetu u Zadru dvopredmetni studij Povijesti i Arheologije čime je započeo svoju blistavu akademsku karijeru. Već kao student pokazao je veliko zanimanje za protopovijesno razdoblje, osobito Liburnije; također, sudjelovao je na nekima od najvećih tadašnjih istraživanja u državi. Diplomirao je 1968. g. i odmah potom, tijekom 1969. i 1970. g., povremeno je radio u Arheološkom muzeju u Zadru, da bi 1970. g. postao kustosom područne zbirke u Ninu istoga muzeja gdje je ostao do 1974. godine.

Od 1. ožujka 1974. do svog umirovljenja 30. rujna 2014. radio je na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru (nekadašnjeg Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru) i aktivno sudjelovao u svim njegovim djelatnostima. Bio je i pročelnikom Odsjeka za povijest, kao i prodekanom Filozofskog fakulteta u Zadru, i to u tri navrata.

Kao sveučilišni nastavnik svoje je znanje nesebično prenosio na brojne naraštaje mladih ljudi. Mnogi od njih danas su i sami sveučilišni nastavnici, dok su drugi ostvarili uspješnu karijeru kao muzejski stručnjaci ili nastavnici u školama, ili su se zaposlili u raznim ustanovama i poduzećima diljem Hrvatske i inozemstva. Njegova su predavanja uvijek bila osobito posjećena i omiljena među studentima, a o tome koliko su bila zanimljiva svjedoči i to da su im prisustvovali i studenti drugih studijskih grupa.

Zarana je svoj znanstveni interes usmjerio prema starovjekovnoj povijesti istočnog Jadrana s težištem na liburnskom području, čemu je posvećen veći broj njegovih radova. Iako su Liburni i Liburnija njegova konstantna istraživačka tema, njegovi znanstveni interesi mnogo su širi i protežu se od povijesne topnimije, preko analize vijesti antičkih izvora do društvenih i religijskih ideja i koncepata. Njegov znanstveni rad odlikuju sustavnost i temeljitost, smisao za podrobnu analizu, interdisciplinarnost pristupa, argumentirano i jasno iznošenje zaključaka i stvaranje sinteza, ali jednako tako i kompleksnost sadržaja te metoda. Njegovi su radovi uzor kolegama i mlađim naraštajima.