Ilirija d.d., turistička kompanija iz Biograda na Moru, pristupila je Savezu za rodnu ravnopravnost na njegovom forumu održanom dana 5. 3.2020. godine u Zagrebu. U ime Uprave Ilirije d.d. povelju o pristupanju potpisla je gđa. Zorka Strpić, voditeljica Računovodstva i financija Ilirije d.d.

Savez za rodnu ravnopravnost pokrenut je u partnerstvu Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR) i Veleposlanstva Kraljevine Švedske. Savez ima za cilj: (I) postizanje ravnopravne zastupljenosti odnosno ravnoteže spolova na svim razinama i pozicijama; (II) promicanje jednakih mogućnosti (zapošljavanja, usavršavanja i napredovanja) i za žene i za muškarce, i (III) omogućavanje jednake plaće za poslove jednake vrijednosti.

- Ilirija d.d. kao društveno odgovoran poslovni sustav prije tri godine potpisala je Povelju raznolikosti Hrvatska kojim se obvezala na poštivanje raznolikosti i nediskriminacije unutar svog poslovnog sustava, a predsjednik Uprave Ilirije d.d. jedan je od pet Ambasadora Povelje raznolikosti u Hrvatskoj. Sljedom čega je podržala i inicijativu Saveza za rodnu ravnopravnost s obzirom da se kao kompanija zalažemo i provodimo temljne ciljeve Saveza. Naime, u visokom menadžmentu kompanije kojeg pored Uprave, čine rukovoditelji/ce sektora i voditelji/ce korporativnih službi, 69% su žene. Svi dolaze iz lokalne i regionalne zajednice odnosno sa područja grada Biograda na Moru te gradova i općina Zadarske županije. Na dan 29.veljače 2020. godine žene čine 54% ukupnog broja zaposlenika, kaže Goran Ražnjević, predsjednik Uprave Ilirije d.d.

Jednake mogućnosti na radnom mjestu za sve naše zaposlenike, stalne i sezonske, kao i raznolikost znanja i iskustva, čuvanje osobnog i poslovnog integriteta i dostojanstva na radnom mjestu su vrijednosti koje najviše njegujemo kao kompanija kanalizirajući ih prema stvaranju zajedništva, odnosno motivirajućeg i poticajnog poslovnog sustava koji se brine za svoje zaposlenike. Jedan od trajnih ciljeva Ilirije jest stvaranje radnog okruženja koji potiče i osigurava profesionalni razvoja i kontinuiranu edukaciju zaposlenika istovremeno vodeći brigu o njihovim društvenim i socijalnim potrebama uvažavajući njihove osobne i profesionalne posebnosti.

Znanje, iskustvo, obrazovanje i kompentencije su načela na kojima temeljimo dugoročan i održiv razvoj kompanije kao odgovornog poslovnog sustava s naglaskom na poštivanje osobnosti i digniteta zaposlenika.