Umjesto natječaja za izvođača radova, kojeg je direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić najavio za veljaču, Grad Zadar jučer je u dnevnim novinama objavio tek "javni poziv kojim se obavještava da je u planu rekonstrukcija dijela ulice Put Biliga sa spojem na dio Ulice Hrvatskog sabora u Zadru".

Riječ je o otkupu zemljišta za potrebe cestovnog zahvata na jednoj od crnih točaka zadarskog prometa. Prema informacijama zamjenika pročelnika Matka Segarića, do potpisivanja ugovora bilo je otkupljeno 80% zemljišta, a Grad Zadar sada vlasnicima šest dijelova čestica uz zaobilaznicu nudi 915 kuna/m2.

Procijenjena vrijednost dugo pripremanog i najavljivanog rješenja za spoj na Bilom brigu iznosi 7 milijuna kuna, kojih će financirati Hrvatske ceste. Prema projektu zadarske tvrtke Donat, Put Biliga će u uzlaznoj trasi imati dvije kolničke trake, dok će na Ulici Hrvatskog sabora biti napravljen lijevi skretač.