Uz sve načine slanja poruka, ovih dana je zapažena jedna nova - u kamen upisana. Na kamenoj ploči iza Gradske vijećnice, ugravirano je "Za sekularno sveučilište". 

Kamen je ipak postojan, osobito ovaj lavdarski, pa je poruka, onima koji znaju čitati, vrlo jasna iz najprljavije kamene ploče. Vidjet će je oni koji gledaju put pred nogama.

Tko i zašto je imao potrebu to napisati, ostat će tajna komunalnim redarima koji bi trebali prijaviti devastaciju. Ona je daleko veća na razbijenim komenim pločama na putu prema pijaci, kao na puno mjesta u povijesnoj jezgri, gdje sve više izmiču pod nogama.