Ako želite i ovo ljeto procesti na plaži a za to biti plaćeni, prijavite se na novi ciklus programa za osposobljavanje spasilaca Hrvatskog crvenog križa. Programi osposobljavanja obuhvaćaju tečaj za osposobljavanje spasilaca na otvorenim vodama, tečaj obnove uvjerenja o osposobljenosti spasilaca i tečaj za osposobljavanje voditelja spasilačke postaje.

Termin testiranja za osposobljavanje novih spasilaca je 15. travnja 2020. (srijeda). od 12 do 14 sati na bazenu Športskog centra Višnjik. Testiranje uključuje plivanje na 400 metara ispod 8 minuta, ronjenje 25 metara u daljinu te provjeru plivačkih tehnika kraul i prsno. Tečaju mogu pristupiti kandidati koji imaju minimalno 18 godina, srednju stručnu spremu ili upisan završni razred srednje škole te uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti liječnika opće prakse.

Pristupnica za testiranje nalazi se na stranici Hrvatskog Crvenog križa.