Liga protiv raka Zadar danas je podjelom mimoza na Narodnom trgu obilježila Svjetski dan borbe protiv raka vrata grlića maternice. Ova bolest povezana je s infekcijom humanim papilomavirusom (HPV), a samo mali broj zaraženih žela na kraju će oboljeti od raka. Zadarski članovi Lige danas su prikupljali sredstva za nabavu opreme za Onkološki odjel Opće bolnice Zadar.

Na trgu su bili vodeći zadarski liječnici, među njima gradonačelnik i ginekolog dr. Branko Dukić, ravnatelj bolnice Drago Čulina, dr. Luka Matak, dr. Ivica Žuvela i drugi liječnici, posebice oni koji brinu o zdravlju žena.

Dr. Matak upozorio je kako je nažalost procijepljenost koja prevenira bolest nažalost nezadovoljavajuća, a roditelje je pozvao na edukaciju svoje djece, posebice tinejdžera, o mogućim posljedicama rizičnog ponašanja.