ZADAR- Nakon ponovljenog upita vezano za prekid radova na gradilištu Hrvatske elektroprivreda koja je investitor poslovnog pogona Elektre na Vidikovcu, dobili smo i službeno očitovanje.

Ugovorne strane HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. kao Naručitelj i trgovačko društvo Titan Constructa d.o.o. kao Izvođač sporazumno su raskinuli Ugovor o javnoj nabavi za „Izvođenje radova na izgradnji poslovne zgrade Elektre Zadar -Vidikovac".

U tijeku je priprema za provedbu novog postupka nabave predmetnih usluga, naveli su iz HEP-a, ali ne i razlog tom činu.

Izabrani izvođač radova za posao od 15 milijuna kuna, zagrebački Titan Constructa, završio je u predstečaju u svibnju prošle godine. Nakon toga su radovi na Vidikovcu prekinuti, što nam je rekao glavni nadzorni inženjer Leonard Kvarantan iz IGH.