Odjel neurokirurgije zahvaljujući pročelniku službe kirurgije dr. Jaši Paviću dobio je neuronavigacijski uređaj vrijedan 1. 280 000 kuna. U nabavci tog uređaja preko Lige protiv raka, sudjelovalo je 25 donatora. Listu zadarskih poduzeća, gradova i općina predvodi Ante Gotovina osobno koji se prvi pojavljuje kao donator. Rođen u Zadru, Gotovina je i počasni građanin.

Iako nije namjerno - primopradaja će se obaviti u bolnici 15. siječnja, na dan sv. Stošije, jedne od zadarskih zaštitnice. Zadarske snage okupio je dr. Pavić koji je u lipnju započeo akciju kada mu se ukazala prilika da povoljno nabavi uređaj koji će se neurokiruršku uslugu dignuti na višu razinu. Posljednja uplata je bila 15. prosinca. Uz pomoć tog sofisticiranog uređaja, dvojica mladih zadarskih neurokirurga (jedan od njih, dr.Ivica Francišković učio je kod najboljih stručnjaka u Hrvatskoj, op.a), radit će zahvate zbog kojih pacijenti više neće trebati ići u Zagreb.

Zašto, objašnjeno je u informaciji s Odjela neurokirurgije:

Neuronavigacija kirurgu pruža intraoperativnu orijentaciju prilikom uklanjanja tumorskih procesa. Točnost neuronavigacije u svjetskoj literaturi je uglavnom milimetarska dok je maksimalno odstupanje u nekim slučajevima do 1mm što predstavlja izrazito pouzdanu i sigurnu kliničku primjenu. 

Također prevenira oštećenje okolnih zdravih struktura, važnih krvnih žila i živčanih puteva te pomaže sačuvati od oštećenja važne regije u mozgu odgovorne za pokrete jednoga dijela tijela, govor i razumijevanje. Omogućava pristup na procese smještene u dubljim dijelovima mozga kod kojih je uklanjanje istih bez neuronavigacijskog sustava izrazito rizično ili nemoguće. Olakšava manipulaciju kirurškim instrumentima u uskom manevarskom prostoru te olakšava i uvodi nove pristupe (pristup kroz nos, pristup kroz obrvu itd.) na tumorske procese koji bez korištenja neuronavigacije nisu mogući niti dovoljno sigurni. Omogućava uzimanje uzoraka tkiva promijenjenoga dijela mozga radi patohistološke analize, a sve zbog daljnje terapije zračenjem ili kemoterapije. Neuronavigacija osigurava provjeru i sigurnost odstranjivanja cijelih tumorskih procesa bez ostatnih dijelova te time smanjuje mogućnost ponovnog vraćanja bolesti kod određenih vrsta tumora na mozgu. 

Omogućuje implementaciju svih radioloških sustava koji postoje u modernoj radiologiji te planiranje sigurnijih neurokirurških operativnih zahvata ovisno o kompjuterskim modelima koji neuronavigacijski softver rekonstruira. Zbog velike točnosti i preciznosti smanjuje se i trauma tkiva, smanjuju se otvori na lubanji koji se moraju učiniti da bi se pristupilo na procese na mozgu. 

Sve navedeno smanjuje stupanj mogućih komplikacija, trajnoga oštećenja živčanih struktura te nastanka trajnog invaliditeta što skraćuje boravak u bolnici, ubrzava postupak rehabilitacije i vraćanje u normalan život i rad.

.