ZADAR- Nikada zadarska riva nije gore izgledala. Kiše su isprale škalju do sloja davnog nasipanja, a kanali uz kameni dio nikada nisu bili dublji.

Na žalost građana Zadra koji i rado šetaju rivom, a na sramotu onih koji su za nju odgovorni. Teško da uzduž našeg dijela Jadrana ima gore i zapuštenije rive. Tome su kumovale vremenske prilike, ali građani kao ni turisti ne traže opravdanje. 

Turistima je zadarska riva nezaobilazna na putu prema instalacijama Morskim orguljama i Pozdravu suncu, koje je i dalje djelomično oštećeno kao i rukohvat na zadarskom mostu.

Mjesecima se čeka nešto, umjesto da se komunalna oprema odmah sanira. Za to treba biti spreman pričuvni novac u Gradskom proračunu, a ne da se pojedini pročelnici izvlače na to kako za sanaciju nepredvidljivog nisu planirali novac. A štete će se uvijek događati tamo gdje se javni prostor loše i slabo održava. Boravišna pristojba, koju TZ Grada ubire, troši se na plaćanje koncerata umjesto na podizanje komunalnog standarda destinacije. Sve dolazi na naplatu, pa tako i neodržavana zelena površina kao i pojas uz obalni zid na koji se godinama valja škalja. Nju će, nema sumnje komunalci ovih dana opet nanijeti, ali kakvo je to rješenje za zadarsku rivu koja je unakaženo lice grada uz more.

Uoči Badnjaka, gradski vijećnici su Obalu Petra Krešimira IV preselili u luku otvorenu za javni promet, odnosno Gradsku luku kojom gospodari Lučka uprava Zadar (lLUZ). Napravljeno je to kroz izmjene Prostornog plana kako bi se preko Države dobio novac iz EU fondova za rekonstrukciju obalnog pojasa zadarske rive.

U toj proceduri, Županijska skupština mora donijeti odluku koju će Vlada "blagosloviti", a onda će LUZ iscrtati granice obuhvata. One će sigurno biti morski i obalni dio rive, a tzv. šetnica i zeleni pojas ostaju i dalje briga gradskim komunalnim službama. Do tada stanje zadarske rive iz foto-galerije koju je jučer snimio Krešimir Sorić.