S Novom godinom nove visine poreza i prireza uveli su Benkovac i Sv. Filip i Jakov. U Narodnim novinama objavljena je odluka Gradskog vijeća Benkovca, prema kojoj će prirez poreza na dohodak biti 5 posto, a porez na potrošnju 3 posto. U Sv. Filipu i Jakovu uvodi se prirez porezu na dohodak plaća po stopi od 10% i porez na potrošnju alkoholnih pića od 3 posto.

I jedni i drugi donijeli su odluku o plaćanju poreza na kuću za odmor. Riječ je o kućama ili stanovima koji se ne koriste za stalno stanovanje, osim objekata koji služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, kao i objekata u kojima se pruža registrirana djelatnost usluge smještaja. U Sv. Filipu i Jakovi porez na kuće za odmor plaćat će se u iznosu od 15 kuna po četvornom metru, a u Benkovcu 10 kuna po m2.