Do 27. prosinca u atriju palače Cedulin otvorena je završna izložba u sklopu kampanje Pogodi pravi koš, financirane iz projekta „Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra".

Pročelnik Upravnog odjela za EU fondove Šime Erlić u petak je na konferenciji u prostoru Turističko-informativnog centra Zadar istaknuo kako se ovim projektom nastojalo potaknuti građane Grada Zadra na savjesno i odgovorno gospodarenje otpadom kroz kombinaciju izobraznih i promotivnih aktivnosti. Dugoročan cilj je izgradnja svijesti kod građana na području održivog gospodarenja otpadom s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, ponovnu uporabu predmeta i kućno kompostiranje. Uz njega o važnosti ove tematike govorili su i Robertino Dujela, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, te direktor Čistoće Dragan Maračić, a uz moderatorstvo Ane Zdrilić.

Promidžbena kampanja Pogodi pravi koš započela je u lipnju 2019. pomalo provokativnim sloganom Ne budi smeće, čiji je cilj bio privući pažnju građana i osvijestiti potrebu za razdvajanjem otpada. Pod sloganom Razdvajati je lako, pokazat ću ti kako održan je niz edukacija vezanih za razdvajanje otpada, njegovo smanjenje i kućno kompostiranje. Izrađene su informativne brošure prilagođene svim dobnim skupinama, a koje su pružile informacije o razlozima potrebe prelaska na kružno gospodarstvo, načinima i potrebama za smanjenje otpada te savjetima za kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Poseban naglasak u projektu stavljen je na edukaciju djece i mladih kroz organizaciju niza javnih događanja, natjecanja u osnovnim školama, javnom tribinom i radionicama za djecu i mlade u Gradskoj knjižnici koje su privukle veliku pozornost. Uz održane radionice, veliku ulogu u buđenju svijesti mladih imala je i poruka poslana na događanju Večer bez plastičnih čaša na Adventu. U događanju su sudjelovali svi ugostitelji, kojima je podijeljeno oko 17 000 papirnatih čaša. Večer je protekla uz odlične reakcije svih prisutnih - kako posjetitelja Adventa, tako i samih ugostitelja od kojih su mnogi iznijeli želju da se za sljedeći Advent u potpunosti zabrani uporaba materijala koji se ne mogu reciklirati.

Tijekom kampanje izrađeni su i edukativni materijali za posebne skupine kao što su osobe oštećenog sluha za koje je korišten tumač znakovnog jezika u svim televizijskim emisijama te na javnoj tribini. Tiskane su brošure na Brailleovom pismu za slijepe osobe te posebni letci za osobe s intelektualnim poteškoćama kao i letci za strane turiste podijeljeni za vrijeme turističke sezone. Kroz kampanju se nastojalo različitim inovativnim pristupima usaditi građanima važnost odvajanja otpada, pa je tako u listopadu, na Forumu, organizirana „košarkaška utakmica" gdje su timovi sastavljeni od građana, djelatnika gradske tvrtke Čistoća i Grada Zadra plastičnim bocama i novinskim papirom gađali plave i žute kante za otpad (papir i plastika), odnosno pogađali su pravi koš.

Projektom je obilježen i Europski tjedan smanjenja otpada. Pod sloganom Smanji, ponovno upotrijebi, razvrstaj - pogodi pravi koš, na gradskoj tržnici je održan sajam igračaka i knjiga pod nazivom „Uzmi ili ostavi" gdje su građani razmjenjivali knjige i igračke čime je promovirana ponovna uporaba stvari. U događanju su sudjelovali i svi trgovci na tržnici koji su umjesto plastičnih vrećica nudili papirnate škartoce kojih je podijeljeno 8000 kom - čime je stavljen naglasak na potrebu smanjenja korištenja plastike.

Više informacija o tome gdje odložiti otpad te o rasporedu odvoza razdvojenog otpada na području grada Zadra može se naći na aplikaciji i web stranici kampanje www.pogodipravikos.hr. Građani mogu putem aplikacije naručiti odvoza glomaznog otpada te prijaviti eventualni problem.

Projekt Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra, sufinanciran je od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.