Na objavljeni Javni poziv Ministarstva turizma za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam prijavila se Srednja škola Bartula Kašića Pag u suradnji sa Srednjom školom Obrovac. Njihov je projekt među 20 odabranih koje je Ministarstvo turizma prepoznalo kao vrijedne potpore.

Namjena ovog javnog poziva bila je osmisliti novi turistički proizvod, napraviti projekt u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma ili brandirati destinaciju ili proizvod. Ciljevi i prioriteti koje su prijave trebale sadržavati bili su usmjereni na jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala - učenika srednjih strukovnih škola kroz: motiviranje mladih za rad u turizmu, podizanje razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru, međusektorsko gospodarsko povezivanje kroz obrazovni proces, upoznavanje učenika strukovnih škola iz drugih obrazovnih sektora s mogućnostima realizacije projekata u turizmu, povezivanje obrazovnih institucija i privatnog sektora, razvijanje projektnog načina razmišljanja kod učenika, razvijanje poduzetničkog duha i timskog rada kod učenika.

U ovim je odrednicama prepoznata prilika za promoviranje projekta „Pag na meniju" koji se temelji na višegodišnjem projektu/manifestaciji „Ca, ča, što se nekad kuhalo na mom otoku" Srednje škole Bartula Kašića Pag.

Cilj projekta je promoviranje tradicionalne gastronomije otoka Paga kojom se učenici i nastavnici Srednje škole Bartula Kašića Pag bave od 2007. godine, izvlačeći iz zaborava pomalo zanemarena stara otočna jela. Učenici su prikupljali recepte i savjete „na terenu", među svojim starijim članovima obitelji i poznanika. Potom su se jela pripremala u školskom ugostiteljskom praktikumu i predstavljala javnosti jednom godišnje na degustacijskoj manifestaciji. Od 2014. godine većina prikupljenih jela može se naći i u istoimenoj knjižici recepata „Ca, ča, što se nekad kuhalo na mom otoku", čije je treće dopunjeno izdanje je upravo u tisku.

Namjera projekta „Pag na meniju" jest utvrditi poseban standard za ugostiteljske objekte, OPG-ove, male i obiteljske hotele, razne kušaonice i slično, na području otoka Paga, koji u svojoj ponudi imaju domaća i autohtona jela i pića te posebno promovirati one za koje se taj standard utvrdi.

Ciljana skupina prilikom provedbe projekta su učenici Srednje škole Bartula Kašića Pag (zanimanje kuhar i konobar) i Srednje škole Obrovac (zanimanje ekonomist) koji bi sudjelovali na projektu i time u praksi proširili svoje znanje iz nastavnih predmeta kuharstva, talijanskog i engleskog jezika, marketinga u turizmu i računalstva, te stekli praktična znanja iz fotografije i grafičkog dizajna. Na taj način također bi stekli dodatne vještine i tako pridonijeli ostvarenju trendova razvoja turističkog proizvoda u skladu sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. 

Projekt će se provoditi u suradnji s turističkim zajednicama Paga, Novalje, Kolana i Povljane, Udruženjima obrtnika Paga i Novalje te jedinicama lokalne samouprave na otoku Pagu.

U prioritetima koji su navedeni u Uputama za prijavitelje između ostalog je navedeno da projekt treba biti u skladu sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. Kako se naša škola, kao i učenici, nalazi na otoku Pagu koji je sam turistička destinacija, ovaj nam se prioritet sam nametnuo. Srednja škola Bartula Kašića Pag osposobljava učenike strukovne srednje škole za rad u ugostiteljstvu koji svoje prvo radno mjesto nalaze najčešće u turističkim mjestima. Živeći u turističkoj sredini, često opažamo nedostatke turističke ponude i poboljšanja koja bi se mogla napraviti. U skladu s našim opažanjima i Strategijom razvoja turizma RH do 2020., osmišljen je projekt koji je usmjeren stvaranju novog aspekta ponude autohtone gastronomije otoka Paga.

Turistički rast destinacije, obrazovni sektor na otoku ne može adekvatno pratiti. Najveći problem Srednje škole Bartula Kašića Pag jest što nema svoju zgradu već radi u zgradi Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag. Zbog toga je škola suočena s manjkom prostora za izvođenje nastave sukladno Državnom pedagoškom standardu, a ne može ni razmišljati o uvođenju novih obrazovnih smjerova za potrebe gospodarskog sektora. Dok se u proračunu RH ne osiguraju sredstva za izgradnju nove školske zgrade te škola ne dobije dozvolu Ministarstva znanosti i obrazovanja za izvođenje novih obrazovnih programa u sektoru Turizam i ugostiteljstvo kao i ostalih struka potrebnih gospodarstvu, ovaj bi projekt ojačao trenutnu poziciju strukovnog obrazovanja na otoku Pagu te doprinio kvalitetnijoj ponudi ugostiteljskih objekata uključenih u posebni standard.

Opći cilj projekta je povećati kvalitetu vještina učenika koji će raditi u ugostiteljskim djelatnostima za potrebe gastro turizma na području otoka Paga (Zadarska županija) i tako pridonijeti ostvarivanju trendova razvoja turističkog proizvoda u skladu sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020.

Posebni cilj projekta je poboljšati nedovoljnu prezentaciju gastro kvalitete otoka u turističkom sektoru i promicati otok Pag kao idealno gastro-turističko odredište. 

- Izradom i provedbom posebnog standarda autohtone otočne gastronomije, poboljšali bismo turističku ponudu otoka Paga kroz proširenje gastronomske ponude otoka te je očuvali od zaborava. Proširili bismo znanje o autohtonoj lokalnoj kuhinji te na taj način potaknuli njenu primjenu u lokalnim restoranima, a kod turista proširili autentičnost doživljaja destinacije i nakon povratka kući, budući da bi imali mogućnost kupnje i već tiskane knjižice recepata kao jedne vrste suvenira. Naime, Škola ima i varijantu knjižice autohtonih recepata tiskanu na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku (nastala u suradnji s lokalnim LAG-om Mentorides, uz potporu Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova, 2019.). Kako je zanimanje kod turista za gastronomsku ponudu u posljednjih nekoliko sezona u kontinuiranom rastu, smatramo da bismo na ovaj način značajno utjecali na promidžbu otoka Paga te izašli iz okvira ponude isključivo temeljene na moru i suncu. Također, kod lokalnih ugostitelja probudili bismo svijest o poboljšanju gastronomske ponude, prvenstveno koncentrirane na lokalnu, mediteransku prehranu. Poseban standard „Pag na meniju" ima tendenciju brendiranja lokalne i regionalne eno i gastro ponude, priopćili su iz Srednje škole Bartula Kašića.