Novi ministar državne imovine Mario Banožić službeno će posjetiti Zadarsku županiju u utorak, 17. prosinca.

U ranim jutarnjim satima ministar Mario Banožić održat će radni sastanak sa županom Božidarom Longinom te gradonačelnicima i načelnicima s područja Zadarske županije.

Tom prigodom, ministar Banožić uručit će županu Longinu Ugovor o darovanju nekretnine površine 2 626 m2 za smještaj Centra za palijativnu skrb Zadarske županije - hospicij Babin dub. Vrijednost nekretnine iznosi 3,6 milijuna kuna.

Bivši ministar državne imovine Goran Marić je, odlazeći s dužnosti, donio je odluku o darovanju ove nekretnine Zadarskoj županiji. Zgradu država Zadarskoj županiji daje bez naknade, pod uvjetom da Zadarska županija u roku pet godina od sklapanja ugovora o darovanju darovane nekretnine privede namjeni te Ministarstvu državne imovine izvršnu uporabnu dozvolu.