U Zadarskoj županiji u posljednje vrijeme provodi se niz projekata koje je inicirala i vodi Županijska lučka uprava Zadar, a o jednom od njih, trajektnoj luci Tkon, danas smo na Radiju 057 razgovarali s pomoćnicom ravnatelja Davora Škibole, Brankom Batur.

* Možete li nam približiti o kakvoj se luci u Tkonu radi?

- Luka Tkon, jedna od 109 luka kojima upravlja Županijska lučka uprava Zadar, je luka otvorena za javni promet od županijskog značaja namijenjena ponajprije za prihvat trajektnih putničkih brodova.

Nalazi se na sjeveroistočnoj strani otoka Pašmana nasuprot grada Biograda n/M s kojim ga dijeli Pašmanski kanal. Između te dvije luke dnevno prometuje deset linija, ljeti i mnogo više. Po broju prevezenih putnika godišnje zauzima deveto mjesto u Hrvatskoj jer se preveze preko 455.000 putnika i 115.000 vozila. Korisnici te linije najvećim su dijelom učenici i srednjoškolci koji pohađaju školu u Biogradu te radno sposobno otočno stanovništvo koje svoje zaposlenje ima na području grada Biograda ili drugdje.

* Kako je riječ o velikoj investiciji, možete li nam reći kako je došlo do financiranja projekta i tko je osigurao sredstva za njegovu provedbu?

- Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske koji je donijelo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, podloga je za financiranje projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", a njime se, po prvi put, uz ulaganja koja su se do sada izdvajala iz Državnog proračuna, otvara mogućnost financiranja iz EU fondova.

Tako je Županijska lučka uprava Zadar, po objavljenom Pozivu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa, prijavila projekt izgradnje trajektne luke Tkon na otoku Pašmanu. Isti je odabran kao prvi od 28 projekata u Republici Hrvatskoj koji se financira bespovratnim sredstvima Europske unije.

Ugovor vrijedan 32,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava za financiranje izgradnje druge faze luke Tkon, Županijska lučka uprava Zadar je potpisala dana 16. travnja 2018. godine s posredničkim tijelima - Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje EU projekata i istim će se omogućiti kompletan završetak izgradnje trajektne luke Tkon u roku od 2,5 godine.

* Projekt se ne odnosi samo na luku, nego i na sadržaje na kopnu, parkiralište i druge popratne sadržaje?

- Projekt izgradnje trajektne luke obuhvaća izgradnju gata s dva veza, ukrcajno-iskrcajnog prostora i ukrcajnog čekališta, plato trajektnog pristaništa, podmorski propust, plato ukrcajnog čekališta i parkiralište.

Prva faza radova u luci Tkon koštala je preko 13 milijuna kuna te je tijekom trajanja iste završena izgradnja gata dužine 54 m, dvije ukrcajno-iskrcajne rampe i ukrcajnog čekališta.

Sukladno projektu, uz plato trajektnog pristaništa luka će se obostrano proširiti, a u korijenu platoa, na mjestu gdje je zahvat uži, izgradit će se podmorski propust za cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija.

S vanjske, sjeverne strane površine na kojoj čekaju vozila za ukrcaj na trajekt, predviđeno je javno parkiralište. Plato ukrcajnog čekališta bit će asfaltirana površina uređena za tri prometna traka u čekanju za trajekt, jednom trakom za vozila za hitne slučajeve (vatrogasna vozila, policija, vozila hitne pomoći) i jednim iskrcajnim trakom za izlaz s trajekta. Uz trajektne rampe je na prikladnom mjestu predviđeno stajalište za dva autobusa. Javno parkiralište za osobna vozila je u funkciji trajektnog pristaništa, isto čine 74 parkirna mjesta i 4 parkirna mjesta za invalide. Za pristup trajektnom pristaništu je na postojećoj cesti predviđena rekonstrukcija, odnosno izgradnja raskrižja.

* Kada su počeli radovi, a kada će biti gotovi?

- Nakon potpisanog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Kohezijski fond 85%, Državni proračun 15%) provedeni su natječaji za odabir izvođača radova, stručnog nadzora, koordinatora zaštite na radu, projektantskog nadzora, voditelja projekta gradnje te se u ožujku 2019. godine započelo s gradnjom.

Trenutno je pri samom kraju izgradnja jugoistočnog gata te se kopa prostor za izgradnju manjeg gata na istoj strani. Također je gotovo do kraja nasut prostor predviđen za parkiralište i pristupnu cestu te su započeti radovi na izgradnji parapetnog zida za parkiralište.

Radovi će, sukladno potpisanim ugovorima, trajati 29 mjeseci, u što su uključene i dvije stanke u trajanju od po 2,5 mjeseca u sezoni.

* Hoće li ta investicija pomoći zadržavanju tamošnjeg stanovništva na otoku?

- Očekivani rezultat provedbe projekta je moderna, sigurna luka, nadograđena novim uslugama u svrhu poboljšanja i osiguranja stabilnosti usluge prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma, a što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama te poboljšanja integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu uz savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Naime, otočni prostor Zadarske županije jedan je od najosjetljivijih i najugroženijih dijelova županije kojeg karakteriziraju kontinuirano raseljavanje, starenje stanovništva i odumiranje gospodarske aktivnosti. Ipak, otok Pašman se zbog svog prirodnog položaja i povezanosti s kopnom brojnim dnevnim migrantima i ostalim karakteristikama suburbanih naselja razvija kao prigradska zona obalnih gradova Zadra i Biograda n/M te se posljednjih godina bilježi rast broja stanovnika.

Pomorski promet je najbitnija pomorska djelatnost koja omogućuje globalno povezivanje zbog čega linijski putnički promet ima nezamjenjivu ulogu u očuvanju i poboljšavanju demografske situacije na hrvatskim otocima, naročito onim manjim.

Ovaj projektni zahvat kojim se ulaže u prometnu infrastrukturu imat će pozitivne utjecaje na poboljšanu dostupnost javnih usluga kao što su školstvo, zdravstvo, kultura, sport kao i na ekološku komponentu, što znači da će povećanje životnog standarda imati direktan pozitivan utjecaj na depopulaciju i smanjenje iseljavanja s otoka.