Nakon javne tribine, na kojoj u Gradskoj knjižnici Zadar raspravljalo o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra, kampanja "Pogodi pravi koš" nastavlja se u subotu kada će se na Gradskoj tržnici održati sajam korištenih knjiga i igračaka "Uzmi ili ostavi".

Pozivaju se svi zainteresirani građani da ostave knjige, slikovnice i igračke koje su u funkciji, a koje više ne koriste, te da posjete sajam, pregledaju predmete i uzmu kući ono što žele. Na taj način stvari se ne bacaju nego se ponovo upotrebljavaju i, sukladno cilju ove akcije, direktno se utječe na smanjenje otpada. Događanje nazvano "Smanji, ponovo upotrijebi, razvrstaj - Pogodi pravi ko" odvijat će se od 10 do 12 sati. U ponedjeljak, 25. studenog na rasporedu je Dan otvorenih vrata Reciklažnog dvorišta Gaženica.

Kampanja "Pogodi pravi koš" provodi se u sklopu projekta Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra, sufinanciran od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Nositelj projekta je Grad Zadar. Svrha projekta je da se potakne građane Grada Zadra na savjesno i odgovorno gospodarenje otpadom. Projektne aktivnosti osmišljene su na način da kombinacijom izobraznih i promotivnih aktivnosti sinergijski nametnu poruke kampanje široj javnosti i svim ciljnim skupinama projekta. Glavna svrha strateškog pristupa izgradnji svijesti stanovnika grada Zadra je omogućiti kontinuiranu i sustavnu komunikaciju u području održivog gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, ponovnu uporabu predmeta i kućno kompostiranje.