Županijski vijećnik Akcije mladih Marko Pupić-Bakrač poslao je priopćenje s dokumentima o tome koliki su dugovi tvrtki registriranih na Gaženičkoj 2 prema Gradu Zadru i kako se naplaćuju:

Dana 18.11.2019 godine zaprimio sam e-mailom od Upravnog odjela za financije odgovor na moj upit o stanju dugovanja prema gradu tvrtki u kojima je involuiran Zdenko Zrilić. Iz zaprimljenog odgovora proizlazi kako tvrtka Beta d.o.o u vlasništvu Zdenka Zrilića nije podmirila mjesečni anuitet dugovanje za mjesec listopad prema Gradu Zadru. Tvrtka Beta d.o.o jamčila je za dug prema Gradu izdavanjem mjenica u iznosu od 500 000 kuna. Budući da tvrtka Beta d.o.o nije podmirila mjesečni anuitet od 50 000 kuna, u blokadi je i dugovima teško je vjerovati da će se grad naplatiti postupkom prisilne naplate kako u mailu navodi pročelnik UO za financije Ivan Mijolović.

Izdavanje mjenica bez pokrića odnosno krivotvorenje vrijednosnih papira je kazneno djelo iz čl.275 st.1 Kaznenog zakona.

Prema navodima pročelnika Mijolovića tvrtka Tehno d.o.o također u vlasništvu Zdenka Zrilića podmirila je dugovanja prema Gradu. Budući je ta tvrtka u blokadi već duže vremena nije jasno na koji način su te transakcije izvedene. Tvrtka u blokadi takvu vrstu plaćanja ne može izvesti na zakonit način. Plaćanjem mimo blokade kazneno je djelo iz čl 250 st.1 Kaznenog zakona.

Tvrtka Tehno holding d.o.o u vlasništvu Zdenka Zrilića kao krovna tvrtka (u njezinom su vlasništvu sve ostale tvrtke u koje je involuiran Zdenko Zrilić) dužna gotovo milijardu kuna potpuno je nelogično da je Grad prihvatio mjenice kao sredstvo garancije. Očigledno se tu nije radilo o ekonomskim kriterijima već o mjerilima druge prirode.

Vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije
Marko Pupić-Bakrač