Pred novu sjednicu Županijske skupštine objavljeni su odgovori na vijećnička pitanja, a među njima je bilo i ono standardno Marka Pupića-Bakrača o poslovanju Narodnog muzeja Zadar. Vijećnik Akcije mladih pitao je tko je podmirio račune vezane uz troškove reprezentacije te troškove suda i odvjetnika u procesu u kojem su Narodni muzej, Renata Peroš i David Ricov tužili novinare zbog povrede ugleda i časti.

- Jelo se i pilo po najelitnijim restoranima a računi te tko je jeo i pio ne mogu se dobiti. Tužba protiv novinara je izgubljena, a ne može se dobiti informacija je li isti odvjetnički tim zastupao Narodni muzej, Ricova i Peroš, koliki su troškovi suda i odvjetnika, te tko ih je podmirio, konstatirao je Pupić-Bakrač.

- U odnosu na Vaša pitanja koja se odnosi na troškove suda i odvjetnika u procesu gdje su Narodni Muzej, Renata Peroš i David Ricov tužili novinare zbog povrede ugleda i časti, tko je troškove podmirio i je li isti odvjetnički tim zastupao sve tužitelje u tom postupku, ističemo kako taj postupak još uvijek nije pravomoćno okončan pa slijedom toga nismo u mogućnosti dati svoj odgovor na postavljeno pitanje. U odnosu na pitanje je li isti odvjetnički tim zastupao Narodni muzej, Renatu Peroš i Davida Ricova odgovor je da, odgovorila je Peroš.

Što se tiče reprezentacije, ponovila je odogovor dostavljen nakon prethodne sjednice, kada je rekla da se računi ne mogu dostaviti "budući da bi dostavom istih počinili ozbiljnu povredu odredbi: Zakona o provedbi Opče uredbe o zaštiti po-dataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog pariamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ".