Lani je započela suradnja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru i Službe za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Zadar na projektu prevencije nasilja u vezama mladih, koji je dio šireg projekta ZZJZ „Mentalno zdravlje za sve.

Tada je, u suorganizaciji sa ZZJZ-om, izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić sa studentima koji su položili kolegij „Prevencija nasilja u bliskim vezama" provela niz radionica u srednjim školama diljem Zadarske županije.

Ove godine suradnja je nastavljena održavanjem prvog ciklusa edukacija za djelatnike Službe za mentalno zdravlje i stručne suradnike u srednjim školama, kako bi se proširila mreža stručnjaka osposobljenih za samostalno provođenje ovih preventivnih aktivnosti i, na taj način, osigurala održivost ovog programa prevencije.

Aktivnosti projekta i rezultati dosadašnje suradnje predstavljeni su ovog rujna u Sloveniji, izlaganjem izv. prof. dr. sc. Vere Ćubele Adorić na 8. međunarodnom kongresu psihologa Slovenije „Obrazi nasilja - izazovi psihologije".