Ministarstvo znanosti i obrazovanja nagradilo je u povodu Svjetskog dana učitelja 510 najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika koji su omogućili kvalitetno obrazovanje učenicima u školskoj godini 2018./2019. Kao i svaki projekt ministrice Blaženke Divjak, i ovaj je bio polovičan i nedorečen. Najbolji učitelji i profeosri, naime, nisu vrednovani vanjskim vrednovanjem i ocjenjivanjem najboljih postignuća, već je Minsitarstvo u lipnju, kada učitelji imaju najviše posla, raspisalo natječaj i pozvalo učitelje da se sami predlože.

Rezultat takvog biranja najbolje se vidio na proglašenju najboljih - profesori najelitinijih zagrebačkih gimnazija nisu bili među dobitnicima, a iz Zadarske županije niti jedan gimnazijski profesor nije dobio priznanje.

- Prepoznavanjem i poticanjem najboljih u sustavu obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja želi uvesti sustavno nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika koji svojim zalaganjem, kvalitetom, inovativnošću i motiviranošću pridonose razvoju kvalitetnoga odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske. Čestitamo svim najuspješnijim odgojno-obrazovnim radnicima u školskoj godini 2018./2019. Želimo im nastavak uspješnoga rada i u ovoj školskoj godini. Neka njihovi rezultati posluže kao inspiracija drugima u svakodnevnim nadolazećim izazovima odgojno-obrazovnoga sustava, priopćila je ministrica Divjak.

Dobra strana izbora je da je nekoliko nagrada na kraju ipak stiglo u Zadarsku županiju - na razini srednjih škola nagrade su stizale u Prirodoslovno-grafičku školu, Školu primijenjene umjetnosti i dizajna te Medicinsku školu Ante Kuzmanića, dok su titulu najučitelja ponijele djelatnice OŠ Šime Budinića, OŠ Benkovac i OŠ Bartula Kašića. Donosimo imena i obrazloženja uz nagrade.

Anamarija Ivković, Prirodoslovno-grafička škola Zadar, nagrađuje se za mentorstvo učenicima na državnim natjecanjima, održana predavanja na državnoj i međunarodnoj razini, rad u strukovnoj udruzi, sudjelovanje u međunarodnim projektima, uređivanje školskih mrežnih stranica.

Bojana Vukojević, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar, nagrađuje se za mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na državnoj razini, predavanje, radionicu ili ogledni sat na županijskoj razini, doprinos struci radom u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku, objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj, uređivanje školske mrežne stranice, školskoga lista ili školske stranice na društvenim mrežama te pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnoga događaja vezanog uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini.

Lea Ljuba Kocijan, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar, nagrađuje se za mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na državnoj razini, predavanje, radionicu ili ogledni sat na županijskoj razini, autorstvo i suautorstvo stručnih knjiga, obrazovnih računalnih programa, priručnika i digitalnih obrazovnih sadržaja ili online edukacija te pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnoga događaja vezanog uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini.

Gabrijela Marin, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar, nagrađuje se za održana predavanja na županijskoj i državnoj razini, vođenje online edukacije, autorstvo obrazovnih sadržaja, sudjelovanje u radnoj skupini za izradu kurikulumskih dokumenata.

Zrinka Klarin, OŠ Šime Budinića Zadar, nagrađuje se za mentorstvo učeniku na državnoj razini, održana predavanja na svim razinama, doprinos struci radom u strukovnoj udruzi, sudjelovanje u projektu, uređenje školske mrežne stranice te organiziranje javnog događaja.

Anita Mustać, OŠ Šime Budinića Zadar, nagrađuje se za unaprjeđenje rada škole, mentorstvo učenicima, održana predavanja na državnoj razini.

Tamara Valčić, OŠ Šime Budinića Zadar, nagrađuje se za mentorstvo učenicima na državnoj razini, održano predavanje na županijskoj razini, doprinos struci radom u strukovnim udrugama, autorstvo udžbenika, sudjelovanje u projektu i organiziranje javnog događaja.

Josipa Kardum, OŠ Benkovac, nagrađuje se za održana predavanja na državnoj razini, dijeljenje primjera dobre prakse, autorstvo obrazovnih sadržaja, uređivanje školskih mrežnih stranica, sudjelovanje u eksperimentalnom programu.
Anita Žepina, OŠ Benkovac, nagrađuje se za održana predavanja na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, dijeljenje primjera dobre prakse, mentoriranje online edukacije, rad u strukovnoj udruzi, uređivanje školske mrežne stranice, sudjelovanje u eksperimentalnom programu.

Andreja Kakša, OŠ Bartula Kašića, nagrađuje se za održana predavanja na državnoj razini, izvannastavni rad s darovitima, autorstvo obrazovnih sadržaja, organiziranje javnog događaja.