Udruga Porat u svojim je prostorijama danas predstavila projekt "Korak po korak" kojem je cilj pomoć i podrška bivšim zatvorenicima i članovima njihove obitelji nakon izlaska iz penalne ustanove, informiranje o socijalnim i pravnim mogućnostima, kao i mogućnostima školovanja i zapošljavanja radi lakše integracije u zajednicu. 

- Iako Udruga Porat radi uglavnom sa ljudima s problemom ovisnosti, u ovaj projekt mogu se uključiti i bivši zatvorenici novisno o tome. Projekt je protekle godine imao visoku uspješnost. Kroz njega je prošlo 14 ljudi i 14 članova njihove obitelji, a na liječenje u terapijsku zajednicu je upućeno je pet osoba. Ove godine jedina novost u projektu je suradnja s terapijskom zajednicom Mondo Nuovo, a jako nam puno pomaže i Centar za socijalnu skrb Zadar, rekao je predsjednik Udruge Siniša Kabić Peters.

Sam projekt sastoji se od posjeta zatvorima u Zadru, Šibeniku i Gospiću. Zatvorski djelatnici dijele materijale Udruge štićenicima, savjetujući ih da se jave i ostvare pravo na sve usluge koje nudi Udruga Porat.

- Bivši zatvorenici nakon izlaska iz zatvora uglavnom iskuse jako lošu socijalnu uključenost, da li zbog djela koje su učinili, da li zbog stigme koju nose bivši zatvorenici. S njima najprije radimo inicijalne razgovore da vidimo kakve kapacitete ima osoba i na čemu bi trebalo poraditi, te ih potom uključujemo u grupe resocijalizacije koje se održavaju jedan puta tjedno. Nakon tečaja "Pomoć pri zapošljavanju" intenzivno im pomažemo pri traženju posla.

Spomenuti edukativni tečaj uključuje učenje o: pisanju životopisa Europass CV, pisanju motivacijskog pisma, korištenju e-maila, pretraživanju oglasa za posao, pravima radnika i ugovorima o zapošljavanju. Korisnici se informiraju i o načinima ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi (pravo na novčanu pomoć, smještaj u drugu obitelj za punoljetne osobe, smještaj u ustanove socijalne skrbi, pomoć u obliku prehrane, ogrijeva, odjeće i obuće). Kreativne se radionice održavaju dva puta mjesečno tijekom 11 mjeseci trajanja projekta, a doprinose afirmaciji kvalitete života te unapređenja i širenja kulture i umjetnosti među korisnicima projekta.

U većem postotku korisnici projekta su muškarci (80%), najčešće sa završenom trogodišnjom stručnom spremom.

- Naši korisnici su izuzetno kvalitetno radnici. Cijene svoj posao jer ga vide kao priliku koja se ne dobiva tako lako, zaključuje Kabić Peters. Provedbu projekta Korak po Korak omogućilo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.