Iz kojeg razloga stečajni upravitelj u izvješćima navodi da je dio stečajne mase Croatia Zadar Linea - autobusni kolodvoru u Benkovcu unovčen, da ga je kupio Grad Benkovac za iznos od 876.216,16 kuna, a zaključno u izvješćima ističe kako za naknadnu diobu nema uvjeta dok se ne unovče raspoložive nekretnine i ne daje prijedlog naknadne diobe?, pitala je sutkinja Trgovačkog suda Katarina Zdunić stečajnog upravitelja Franu Zvonimira Negra, a prije nekoliko dana dobila i njegov odgovor.

- Nakon zaključenja stečajnog postupka ostale su još neunovčene nekretnine Autobusni kolodvor u Benkovcu i Autobusni kolodvor u Obrovcu. U tijeku stečajnog postupka unovčene su obje nekretnine i to: kolodvor u Benkovcu za 876.216,16 kn i kolodvor u Obrovcu za 601.000 kn. Nekretnina u Benkovcu je naplaćena, a nekretnina u Obrovcu bit će, prema ugovoru, naplaćena do 5. listopada 2019. godine, po odbitku jamčevine koja iznosi 60.000 kn, naveo je Negro.

Stečajna masa će na kraju iznositi 1,48 milijuna kuna, što će se podijeliti vjerovnicima po odbitku troškova, a među njima je najznačajniji onaj za rad stečajnog upravitelja - 120.000 kuna.

- Naknadnu diobu nisam predlagao jer još uvijek traje sudski postupak oko utvrđivanja tražbina 74 bivša zaposlenika, čiji je zahtjev prvostupanjski sud odabacio kao nepravodban, a Visoki trgovački sud ukinuo i vratio na ponovno postupanje. Do pravomoćnosti ovog postupka, mišljenja sam, neće biti stvoreni uvjeti za diobu, zaključio je Negro.