U suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i Turističkom zajednicom grada Paga, a u sklopu Programa razvoja otoka u 2019. godini, Grad Pag početkom rujna kreće u uređenje uređenje pješačko-biciklističke brdske staze „Zagrljaj kamena i vjetra". Ukupna vrijednost projekta iznosi 444.444,44 Kn, od čega je 200.000,00 Kn osiguralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU a ostatak iznosa, 244.444,44 kn Grad Pag, te bi radovi trebali biti završeni do kraja 2019. godine.

Projektom „Uređenje pješačko-biciklističke brdske staze Zagrljaj kamena i vjetra", realizirat će se glavni cilj ulaganje u javnu turističku infrastrukturu te obogaćivanje turističke ponude sporta i rekreacije, izravno kroz uređenje i sanaciju pješačko-biciklističke brdske staze te indirektno ulaganjem u turističku ponudu grada Paga i promoviranjem kao cikloturističke destinacije.

Uz pješačko-biciklističku brdsku stazu uredit će se tri lokacije kao odmorišta koje su odabrane prema visini određene dionice i dostupnim vizurama. Svako odmorište uredit će se na način da će se opremiti urbanom opremom (klupama, koševima za otpatke, stalcima za bicikle te info panelima sa podacima o gradu Pagu, lokalitetima koji se vide sa staze i sl.). Na najvišoj točci staze postaviti će se „ruža vjetrova u obliku čipke". Upravo tu jadranski vjetrovi - bura, jugo, tramontana, maestral, burin, levant - pokreću lopatice vjetroturbina koje će se susresti dalje na stazi.

Staza počinje dvjestotinjak metara od povijesne jezgre grada Paga, uz uspon do vrha Kiršina (263 m.n.v.) na kojem je smješten odašiljač HRT-a te se potom nastavlja kroz polje vjetroelektrana Ravna. Postojeći put je zbog utjecaja kiše, bure i soli, krškog krajolika i neodržavanja, u lošem stanju. Staza će se urediti i označiti, a jedan dio popraviti i nasipati u dužini 2,5 km.