Jedna od posljednjih oaza zelenila na prostoru između hotelskog naselja Borik i grada uskoro će postati stambeno naselje koje će sagraditi zadarski poduzetnik Zdenko Zrilić, odnosno njegova tvrtka Kamen Gradnja. Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća donesena je odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak I. - zapad, čime se otvara prostor gradnji mješovitih objekata, stanova i turističkog smještaja, na prostoru od 27.300 metara četvornih, Zona počinje od parka nasuprot autobusne čekaonice kod hotelskog naselja Borik a završava „na pola puta" prema JK Uskok, gdje počinje Vitrenjak I. - istok.

Odluku o izradi UPU-a uputila je tvrtka Kamen Gradnja registrirana u Papučerskoj ulici u Preku, a vlasnik joj je Zdenko Zrilić.

- Kao većinski vlasnik nekretnina u zoni Vitrenjak I imamo namjeru iste privesti planiranoj namjeni u skladi s uvjetima važećeg prostornog plana. Sadašnje stanje na terenu neprimjereno je značaju i prostornom potencijalu lokacije, unutar koje bi se temeljem donesenog UPU-a izvršila urbana preobrazba i time bitno promijenila obilježja i kvaliteta korištenja sada uglavnom neizgrađenog i nedovoljno iskorištenog prostora Grada, naveo je Zrilić uz zamolbu da se „zbog veće učinkovitosti u realizaciji" odobri faznost u izradi UPU-a.

Planom se dopušta izgradnja stambenih i stambeno-poslovnih građevina, te građevina gospodarske namjene u kojima se obavljaju trgovačke, uslužne, ugostiteljske i slične djelatnosti. Minimalno 20 % površine mora se hortikulturno urediti kao površine zelenila a maksimalna visina građevine iznosi 12 metara. Za sve građevine dopušta se mogućnost izgradnje podzemnih etaža. Gradska oporba uputila je kritike zbog donošenja UPU-a, a jedan od najglasnijih bio je Antun Novoselović (SDP).

- To je bilo privatno zemljište na kojem se nije mogla maslina zasaditi. Vlasnici nisu mogli doći u ovu situaciju da nešto odrade tu, a sada kada je to preuzeo vlasnik s adrese Gaženička bb ili po novom iz Preka, onda se može. Ljudi se ne bune jer ne žele imati posla s tom ekipom, koja je došla u Uvalu Bregdetti, pa će vjerojatno na Relju, a sada i na Vitrenjak. Na kraju se to svodi samo na privatni interes povezanih tvrtki iz Gaženičke bb kojima su sadašnji i bivši gradonačelnici dopustili da vladaju Narodnim trgom i nama, rekao je Novoselović.

Zanimljivo je da iza Zrilićevog većinskog vlasništva na pojedinim parcelama u pravilu stoje različita založna prava, najčešće u korist slovačke J&T banke, vlasnika Zadarskog lista i Zelene punte u Kukljici. Najveći dijelovi su nominalno pašnjaci i vinogradi u vlasništvu Kamen Gradnje ili tvrtke Real Value, u kojoj su pak suvlasnici njegov sin Grga Zrilić i Milan Baković. Sva ta zemljišta, međutim, pod založnim su pravom slovačke banke ili, rjeđe, tvrtke SEECP TEBRA 1, u kojoj je osnivač Zrilićev poslovni partner Bruno Georgiev. Kako će se na kraju ova milijunska založna prava rješavati, tko će zapravo graditi a tko izvršavati, znaju samo Zrilić i J&T banka.