Zadnjim danom srpnja završen je EU projekt MOBILITAS kojeg je posljednja 33 mjeseca provodila Agencija za razvoj Zadarske županije. ZADRA NOVA na raspolaganju je imala 166.098 eura, od čega bespovratnih 141,183 eura, za doprinos razvoju biciklističkog prometa u Zadru.

- Činjenica da je ovo jedan od četiri projekta urbane mobilnosti kojeg provodimo u suradnji s Gradom Zadrom, pokazuje da je navedena problematika izrazito bitna. U ove se projekte krenulo kako bi se pronašlo rješenje za velike gužve tijekom ljetnih mjeseci. No nije dovoljno usmjeriti se na jedno rješenje, već je potrebno kombinirati više metoda, naglasila je danas na završnoj konferenciji u Kneževoj palači ravnateljica ZADRE NOVE, Marina Dujmović Vuković, dodajući kako MOBILITAS ima i snažnu međunarodnu komponentu jer je u projektu sudjelovalo čak 10 partnera iz sedam zemalja.

U sklopu projekta ZADRA NOVA unaprijedila je postojeću mobilnu aplikaciju „Zadar Bike Magic", usmjerenu promociji cikloturizma na širem zadarskom području.

- Aplikacija nudi prikaz svih znamenitosti i najkraće biciklističke rute do istih. Nadogradnja će kroz nekoliko dana biti dostupna na svim platformama, najavio je Paulo Sarić, voditelj projekta i viši stručni suradnik u Odjelu za provedbu EU projekata ZADRE NOVE.

Najvažnija stvar koja ostaje iza projekta je pak Studija biciklističkog prometa i infrastrukture u Gradu Zadru s analizom postojećeg stanja i prikazom osam mjera kao temelja razvoja mreže biciklističkih staza u Zadru. Izgradnja takve mreže procijenjena je na 70 milijuna kuna, rekao je Sarić objašnjavajući kako su ulaganja puno veća jer se tijekom izgradnje grada nije planirao prostor za biciklistički promet. S obzirom na visinu investicije, nije za očekivati kako će se ona realizirati u skorašnje vrijeme, no Mobilitas, prema riječima voditelja projekta koji je i sam aktivni biciklist, svakako predstavlja prvi korak kako bi se stanje na terenu poboljšalo.