Javni poziv za kandidate za suce porotnike Općinskog suda u Zadru, kao i za suce porotnike za mladež Općinskog i Županijskog suda u Zadru Grad Zadar objavio je 9. svibnja, a prijave su trajale do 1. lipnja. Zbog malog broja zaprimljenih kandidatura Javni poziv je ponovljen 28. lipnja te je zaključen 12. srpnja. Do tog dana, prijavilo se 13 kandidata uz još dvojicu dosadašnjih porotnika.

Kandidati su Martina Petrić, Robert Magaš, Vesna Magaš, Boris Ćustić, Arijana Miljković, Lena Dražević, Dragomir Taraš, Martina Vlahov, Novela Vidov, Ivanka Utrobičić, Dragan Bubalo, Vedranka Galac, Bosiljka Lončar, Varija Šunde Nikolić i Branko Dupor.

Što se tiče prijava za suce porotnike za mladež, troje kandidata podnijelo je prijavu za Općinski i Županijski sud, a od sedmero kandidata koji su podnijeli prijavu za sva tri porotnička mjesta, uvjet za suce porotnike ispunjava šest kandidata. Odbor za izbor i imenovanje uvažio je preporuku Općinskog suda da se predlože četvorica dosadašnjih sudaca porotnika.

Konačno rješenje o imenovanju donijeti će Županijska skupština Zadarske županije, a kandidati za suce Općinskog suda za mladež su: Marcela Marguč, Mišo Šubašić, Ante Ražnjević, Dragan Bubalo, Vedranka Galac, Bosiljka Lončar, Marija Pia Valentin, Dinko Stojčević i Miroslav Cindori.

Predloženi suci porotnici za mladež Županijskog suda u Zadru su: Josip Bajlo, Marcela Marguč, Mišo Šubašić, Ante Ražnjević, Dragan Bubalo, Vedranka Galac, Bosiljka Lončar, Marijan Matek, Nebojša Fiala, Ulješka Belamarić Debeljak, Bore Gambiraža, Radojka Antić i Marijana Bodulić.