Izbori za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zadra održani su 5. svibnja 2019. godine. Prema konačnim rezultatima izbora koje je utvrdilo i objavilo Gradsko izborno povjerenstvo, na području Grada Zadra izabrana su tri vijeća i jedna predstavnica nacionalne manjine i to: vijeće srpske, albanske i bošnjačke nacionalne manjine i predstavnica slovenske manjine.

Sukladno zakonskim odredbama konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina održane su 7. lipnja 2019., a vijeća su konstituirana izborom predsjednika kako slijedi:

Za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine izabran je Dmitar Ležaja. Za zamjenika predsjednika izabran je Milorad Matić.

Za predsjednika vijeća albanske nacionalne manjine izabran je Anton Dedaj. Za zamjenicu predsjednika izabrane je Arta Dodaj.

Za predsjednika vijeća bošnjačke nacionalne manjine izabran je Silvad Hadžić. Za zamjenicu predsjednika izabrana je Hikmeta Soldo.

Za Predstavnicu slovenske nacionalne manjine izabrana je Darja Jusup, a za njenu zamjenicu izabrane je Katarina Marija Bezić. Mandat predstavnice nacionalnih manjina počinje prvog radnog dana koji slijedi nakon objave konačnih rezultata izbora.