U organizaciji Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru održat će se predavanje dr. sc. Nikola Markulina "Mletačka vojna organizacija u Dalmaciji u drugoj polovici 17. stoljeća". 

Predavanje u sklopu Kliofesta 2019. počinje u srijedu, 15. svibnja u 12:30 sati u dvorani Zavoda u Zadru, Obala kneza Trpimira 8.