Ovih je dana postavljen asfalt a za 10-ak dana bit će otvoreno 2.5 kilometra nerazvrstane ceste koja završava u ogradi. Uvjerili su se u to oni koji su zalutali tom cestom koja je građena na području Zatona, u suprotnom smjeru od ulaza u nekadašnju vojnu bazu Šepurine.

Novcima EU, nositelj investicije i projekata spojne ceste s priključkom na državnu cestu D - 306 je Grad Nin. - To je prva faza ceste koja je trebala povezati Farmu krava za koju je tvrtka Vigens imala plan agro-turizma. Nismo mi krivi što je Vigens završio u stečaju. Cesta je planirana puno prije i nalazi se u Županijskom prostornom planu. Za nju smo dobili 100 postotno financiranje iz EU fonda jer je to cesta koja povezuje velike poljoprivredne nasade i kojoj je svrha približiti ih moru i turizmu zajedno s tim projektom agro-turizma, doznajemo od Joze Mustaća, pročelnika za komunalne poslove Grada Nina. Cesta otkriva nove plantaže maslina i smokava prema kojima će ići priključci kao i prema Ninskim stanovima, poslovnoj zoni dok će u trećoj fazi biti izgrađen cestovni priključak za Žeravu.

Grad Nin je prije godinu dana proveo javnu nabavu za gradnju spojne ceste Zaton. Procijenjen vrijednost, bez troškovnika koji se odnosi na proboje ceste kroz Farmu krava, iznosila je 5.4 milijuna kuna. Na natječaju je bilo pet ponuda a izbrana je najniža koju su dali Zajednica ponuditelja Kali gradnja i Bartulin iz Tugara s iznosom od 4 milijuna kuna, bez PDV-a kojeg plaća investitor.