U organizaciji Odjela za sociologiju i Hrvatskog sociološkog društva, u ponedjeljak, 29. travnja 2019., s početkom u 19 sati, u učionici 203 u zgradi Sveučilišta u Zadru na rivi, održat će se predavanje profesorice Roberte Maierhofer (Sveučilište u Grazu), na temu „ Let‘s Talk about Age/ing! An Introduction to Anocriticism, and thus to Gender, Age, and Identity".

Profesorica Maierhofer jedna je od suosnivačica Europske mreže za proučavanje starenja (The European Network in Aging Studies - ENAS), a na početku 1990-ih razvila je teorijski pristup proučavanju starenja koji je nazvala „anokritikom", nadovezujući se na pojam Elaine Showalter „ginokritika". Riječ je o intersekcionalnom pristupu, razvijenom u svrhu validacije individualnog iskustva dobi i starenja, u otporu prema normativnim pretpostavkama i očekivanjima.

Na isti način kao što se teorijski razlikuju „spol" i „rod", potrebno je razlikovati između kronološke dobi i kulturnih stereotipa o „starijim ljudima": osim biološki, „starimo kulturom", kao što je ustvrdila Margaret Morganroth Gullette. Polazeći od pretpostavke da starost - baš kao i rasa, klasa ili rod - ne proistječu nužno i neizbježno iz anatomskog tijela, anokritički interpretativni pristup analizira način na koji se „dobni identitet" konstruira u književnosti i društvu, i to podjednako za „stare" i za „mlade". Smještajući književnost i druge oblike umjetnosti u širi kulturni, društveni i politički kontekst, postojeće se discipline i tradicionalne paradigme mogu rekonstruirati tako da zaobiđu ograničenja postojećih binarnih konstrukcija „mladosti" i „starosti".

Pozivaju se svi zainteresirani na predavanje o temi koja postaje sve važnija ne samo u hrvatskom društvu, nego i društvenoj i kulturnoj teoriji.