Odjel za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Opće bolnice Zadar u četvrtak će dobiti novi aparat za limfnu drenažu.

Donacija je to Udruge P.I.N.K. life, čija je humanitarna akcija za kupnju aparata za limfnu drenažu, potrebnih za liječenje limfedema, jedne od komplikacija liječenja karcinoma dojke, započela prošle godine. Ovo je sedmi aparat koji je Udruga osigurala. Do sada su donirani aparati KBC-u Zagreb, Općoj bolnici Varaždin, Klinici za tumore, KB Dubrava, Općoj bolnici Dubrovnik i KBC-u Osijek.

Aparati za limfnu drenažu potrebni su za liječenje limfedeme, jedne od komplikacija liječenja karcinoma dojke, koji značajno narušava kvalitetu života pacijenta. Limfedem nastaje kao posljedica odstranjenja limfnog tkiva iz pazuha ili zračenja pazuha ili dojke što mijenja sustav limfne drenaže iz ruke, pazuha i dojke. Obično se javlja unutar 2-3 godine nakon učinjenog liječenja. Može nastati i kao posljedica širenja maligne bolesti limfnim sustavom, ali i kao posljedica infekcije.

Na primopredaji bit će prisutni ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina, dr. med., zamjenik ravnatelja Edi Karuc, dr. med., voditelj Odjela za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Neven Birkić, dr. med,. pročelnik Službe za internu medicinu doc.dr.sc. Dario Nakić, dr. med. te članovi Udruge PINK life na čelu sa predsjednicom Udruge Nives Moric.