Do Ustavnog suda Republike Hrvatske stigao je slučaj naplate pričuve u zgradi u Ulici Antuna Barca (tzv. Čačićevi stanovi) na Smiljevcu. Predmet je dospio u ruke ustavne sutkinje Zadranke Ingrid Antičević Marinović koja ga je nakon više od osam godina sudovanja vratila na početak.

Ustavnu tužbu podnijelo je Stambeno gospodarstvo Tanker, u vlasništvu Genarija Sutlovića, kao zastupnik tužitelja. Oni su od Vodoinstalacije, poznate građevinske tvrtke u vlasništvu obitelji Jurjević, tražili da im isplati potraživanja od održavanja stambene zgrade u iznosu od 28.957,24 kuna. Vodoinstalacija je, naime, suvlasnik te zgrade u kojoj ima sjedište.

Još u studenom 2010. godine naloženo im je namiriti tražbinu u iznosu od 48.262,06 kuna, sa zakonskom zateznom kamatom, te trošak ovršnog i parničnog postupka. Uslijed prigovora Vodoinstalacije, ovo je rješenje u prosincu iste godine stavljeno izvan snage te je određen nastavak postupka na Trgovačkom sudu u Zadru.

Prvostupanjskom presudom 2011. godine odbijen je tužbeni zahtjev jer tužitelji, prema stavu suda, nisu dokazali status suvlasnika nekretnine. U obrazloženju je istaknuto kako za to nisu dovoljni potpisi fizičkih osoba na međuvlasničkom ugovoru i popis vlasnika stanova, već je potreban zemljišnoknjižni izvadak, odnosno ugovor o kupnji posebnih dijelova nekretnine. Protiv ove presude Tanker je podnio žalbu Visokom trgovačkom sudu no on ju je 2015. godine ocijenio neosnovanom.

Zadarski stambeni upravitelj obratio se zatim Ustavnom sudu ističući kako mu je ovakvim tumačenjem materijalnog prava od strane nadležnih sudova povrijeđeno pravo na jednakost jer mu se, kao registriranoj pravnoj osobi koja obavlja poslove upravljanja preko 500 zgrada, od strane sudova osporava prisilna naplata zakonske obveze svakog pojedinog suvlasnika.

"Isticanje nedostatka stranačke sposobnosti suvlasnika jer nisu dokazali status suvlasnika navedene nekretnine ukazuje se kao pretjerani formalizam u situaciji u kojoj suvlasnike (tužitelje) zastupa upravitelj zgrade. Stoga Ustavni sud utvrđuje da je osporenim presudama podnositelju, u konkretnom slučaju, povrijeđeno pravo na pravično suđenje", stoji u u jednoglasnoj odluci Ustavnog suda koju potpisuje predsjednica vijeća Antičević Marinović. Prijašnje presude su ukinute i predmet je nakon više od osam godina vraćen Trgovačkom sudu u Zadru na ponovni postupak.