Hrvatski sudovi puni su slučajeva u kojima nezadovoljna rodbina podiže tužbe zbog ugovora o doživotnom uzdržavanju. Vrlo rijetko se takvi ugovori osporavaju, no jedan od njih nedavno je "pao" na Općinskom sudu u Zadru, kada je sutkinja procijenila da ugovor koji je pokojnik potpisao nije bio valjan.

Jedna od kćeri tužila je brata i sestru jer su s ocem sklopili ugovor o uzdržavanju nakon što je primljen u bolnicu zbog pogoršanja kognitivnog stanja i neoperabilnog tumora na mozgu. Brat i sestra su ugovor sklopili iako su znali da je otac teško bolestan i da će skoro umrijeti. Evidentno je da su tuženici išli za time da iskoriste njegovo teško zdravstveno stanje, točnije neposrednu i neizbježnu smrt, te sebi priskrbe nerazmjernu imovinsku korist, zbog čega je ovaj ugovor protivan moralu, dakle, ništetan", navela je tužiteljica.

Motiv zasigurno nije bilo očevo uzdržavanje već stjecanje nerazmjerne imovinske koristi i nastojanje da ju se isključi iz nasljeđivanja. O teško bolesnom ocu inače se brinula njihova majka, pa ga ni u tom kratkom razdoblju nisu uzdržavali, navela je njegova kći.

Tuženi sin branio se tvrdnjom da je otac htio da se njegov sin jedinac brine o njemu, da mu pruži svu svoju skrb te da nije bilo nikakvih drugih namjera. Otac je bio potpuno priseban i razuman u momentu zaključenja ugovora, bio je u stanju shvatiti značaj predmetnog ugovora. Na žalost, samo je stjecaj okolnosti što se skrb nije duže davala, istaknuo je.

- Po ocjeni ovog suda, navedeni ugovor je protivan moralu i načelu savjesnosti i poštenja jer su tuženici u trenutku sklapanja spornog ugovora nedvojbeno znali da je primatelj uzdržavanja u krajnje teškom zdravstvenom stanju s obzirom na to da je bolovao od neoperabilnog tumora na mozgu tako da je bilo izgledno da će primatelj uzdržavanja u skorije vrijeme preminuti, koju činjenicu su tuženicima potvrdili i liječnici. Imajući u vidu navedeno, po ocjeni ovog suda, sporni ugovor je sklopljen u iskorištavanju tuđe nevolje (bolesti) s ciljem postizanja nepripadne imovinske koristi. Primatelj uzdržavanja bio je u takvom stanju da se smrt mogla gotovo datumski prognozirati, što su liječnici, kako oni u Zadru, tako i oni u Zagrebu i prognozirali, navodeći da će živjeti maksimalno šest mjeseci, a umro je za četiri, presudila je sutkinja Ivana Čačić Brčić.