U sklopu Erasmus+ projekta "Seed by seed: side by side" šestero mladih iz Hrvatske ima priliku sudjelovati u razmjeni mladih iz pet zemlja na temu permakulture. Sudionici će teorijski i praktično biti upoznati s principima permakulture tijekom predavanja i praktičnog rada izrade vrtova koji će se održati na Sardiniji od 23. ožujka do 2. travnja. Razmjena mladih održat će se na engleskom jeziku. Po završetku praktičnog rada, rezultati projekta bit će predstavljeni lokalnoj zajednici.

Projekt "Seed by seed: side by side" provodi talijanska organizacija Associazione culturale Ghirighè A.C.T. u partnerstvu s četiri organizacije Krachka Foundation (Bugarska), Ask yourself (Rumunjska), udrugom „Eko-Zadar" (Hrvatska) i Asociation Arrabal AID (Španjolska). Svrha projekta je povezati lokalnu zajednicu mladih ljudi na otoku Sardiniji, te potaknuti njihovo stvaralaštvo, sudjelovanje u radu lokalne zajednice, kao i aktivnu participaciju i stvaranje europske mreže mladih. Realizacija projekta se temelji na implementaciji neformalnih metoda učenja s kojima se mlade potiče na aktivno sudjelovanje i interakciju te razmjenu znanja i vještina unutar interkulturalnog konteksta.

Više informacija o razmjeni mladih dostupno je na poveznici, a prijavu za sudjelovanje u projektu potrebno je u što kraćem roku ispuniti putem ovog obrasca.

Ukoliko imate pitanja, javite se na mail [email protected]