U Maškovića Hanu u Vrani održan je četvrti tehnički panel u sklopu projekta ForBioEnergy - Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas, u kojem je jedan od partnera Zadarska županija. Opći cilj projekta je poticanje proizvodnje bioenergije u zaštićenim područjima, nudeći prekogranična rješenja za prevladavanje prepreka koje ometaju razvoj sektora. Projekt koji je financiran EU sredstvima preko programa MED teritorijalne suradnje (Interreg V - B Mediterranean Cooperation Programme 2014 - 2020.) započeo je 1. studenog 2016. godine, a traje do 30. travnja 2019. godine.

Ovo je četvrti od šest predviđenih tehničkih panela u okviru projekta ForBioEnergy. Vanjski stručnjak Zadarske županije na ovom projektu dr.sc. Alen Berta održao je predavanje na temu planiranja održivog šumsko-drvno-energetskog opskrbnog lanca u zaštićenim područjima te o biomasi orijentiranoj šumsko-gospodarskom planiranju na lokalnoj razini unutar zaštićenog područja. Istaknuo je dva alternativna scenarija upravljanja kao što je aktualni režim ograničenja i prepreka te novi, pojednostavljeni autorizacijski sustav čime su identificirane najbolje šumarske prakse s ciljem očuvanja i zaštite šumskih ekosustava te procjene biomase koja bi se mogla iskoristiti u energetske svrhe.

Stručni suradnik iz Parka prirode Velebit, Robert Bogdanić, održao je prezentaciju na temu planiranja proizvodnje energije temeljene na korištenju biomase na području Ličko-senjske županije. Prezentaciju o planiranju održivog šumsko-drvno-energetskog opskrbnog lanca na području parkova prirode Zadarske županije održao je profesor sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Stjepan Risović, koji je ujedno predstavio radne sustave s niskim utjecajem na okoliš, učinkovite i održive sustave upravljanja proizvodnim lancem šumske biomase te kriterije za prepoznavanje najpogodnijih lokacija za skladištenje biomase. U aktivnoj raspravi istaknut je problem ponude i potražnje biomase koje nisu usklađene čime se dodatno utječe na proizvodnju sirovine.

„S ciljem stvaranja transparentnijeg tržišta za goriva iz drvne biomase važan element je promocija korištenja biomase. Uspješno korištenje biomase leži u malim projektima te bi zaštićena područja trebala poslužiti kao poligon projekta koji će promovirati i educirati vrijednost korištenja šumske biomase i obnovljivih izvora energije", ocijenio je pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu Daniel Segarić.

Na panelu je naglašena potreba da javne institucije ulože dodatne napore u okviru informiranja i educiranja privatnih šumoposjednika kako bi ih se motiviralo na intenzivnije povlačenje sredstava iz EU fondova.

„Imamo primjere dobre prakse iz Slovenije i Austrije gdje su već posljednjih 20 godina formirane privatne zadruge za otkup drvne biomase. Te zadruge osim promoviranja korištenja biomase sugeriraju da se udruživanjem pojedinaca može postići ekonomska isplativost", dodao je profesor Risović.

Zaključeno je da inicijative od javnih institucija već postoje, ali da je za aktivnije uključivanje privatnog sektora potrebna veća uključenost tijela državne uprave koje bi propisima i subvencijama omogućile ekonomsku isplativost investicija u sustave za korištenje drvne biomase.