ZADAR- Krajem siječnja na Trgovačkom sudu u Zadru došlo je do obustave  još jednog postupka mirenja između Grada Zadra i Gortana u stečaju oko vlasništva nad komunalnom infrastrukturom na području stambeno-poslovnog kompleksa TIZ-a. Gortan nije nikada platio komunalni doprinos a Grad Zadar nije dobio u vlasništvo komunalnu infrastrukturu.

Ipak, nadležni iz gradske uprave su zadovoljni, sudeći prema odgovoru kojeg smo dobili nakon više dana čekanja:
Neovisno o postupku mirenja odnosno parnicama koje još traju između društva Gortan Zadar d.o.o. i Grada Zadra, komunalna infrastruktura odnosno nerazvrstane ceste koje su bile predmet Ugovora iz 2004. godine između društva Gortan Zadar d.o.o. i Grada Zadra danas su nerazvrstane ceste naziva Ulica 112 brigade i Ulica postrojbi specijalne policije -javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Zadra, koje evidentiranje u katastar i zemljišne knjige je provedeno sukladno Zakonu o cestama, navosi se u informaciji iz Grada Zadra.

Što je s ostalim javnim površinama i je li se Grad Zadar i dalje za njih sudski bori, pitanja su na koju javnost nema odgovora. Svi, pa čak i oni koji imaju suvlasništvo na prostoru TIZ-a sliježu ramenima. Radi se o slučaju koji traje 15 godina.

Te 2004. godina bivša gradonačelnica Ana Lovrin s tvrtkom Gortan-Zadar potpisala je 28. lipnja ugovor kojim se Gortan oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 6.577.688,65 kuna, a zauzvrat se Gortan kao investitor obvezao da će "o svom trošku izgraditi sve potrebne objekte i uređaje komunalne infrastrukture koji se financiraju iz komunalnog doprinosa". Troškove izgradnje komunalne infrastrukture Grad je inače procijenio na 8,143.475 kuna, pa je oslobađanje Gortana od komunalnog doprinosa u konačnici protumačeno kao dobitak za Grad, objavljeno je u medijima prije 8 godina.

U međuvremenu su iz Grada Zadra potraživali milijune što sudskim putem a što predstečajnom nagodbom  Gortana u kojoj je Grad  prijavio čak 90 milijuna kuna. Jedina novina tog dugogodišnjeg sporenja je da je preminuo supotpisnik spornog ugovora, tadašnji direktor i suvlasnik Gortana.