Projekt Uređenja plaže Morovička u naselju Turanj, Općina Sv. Filip i Jakov, čija je vrijednost 400 tisuća kuna, je sljedeći korak nakon uspješno provedenog projekta „Uređenje plaža u Sv. Filip i Jakovu i Turnju" koji je sufinanciralo Ministarstvo turizma 2014. godine putem Fonda za razvoj turizma te iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture koji je uspješno završen u 2018. godini.

Osnovni cilj projekta je pridonijeti jačanju konkurentnosti turizma općine Sv. Filip i Jakov, kroz razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove te proširiti i unaprijediti turističku ponudu općine Sv. Filip i Jakov, putem uređenja i dodavanja novih sadržaja plaži Morovička. 

Predmet projekta je uređenje gradske plaže u samom centru naselja Turnja između dvaju lučkih područja. Pored uređenja ovih zona gradskog kupališta, u sklopu zahvata, uredit će se parkiralište, sa zelenim pojasom i šetnicom iznad plaže. Planirana plaža se prostire između dva lučka područja ukupne dužine cca. 228 metra. Ukupna površina plaže iznosi cca 6.341 m2. Plaža je od prometnice odvojena šetnicom i zelenim pojasom.

Plaža će se opremiti tuševima i svlačionicama za presvlačenje. Na ovoj plaži će se izgraditi rampa za osobe sa invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti, koja se proteže od šetnice do mora uz igralište na zapadnom dijelu plaže.

Ujedno će biti opremljena sa tuševima i kabinama za presvlačenje, koji su pravilno raspoređeni duž zahvata kao i toranj za nadgledanje za spasioce. U sklopu plaže nalazi se i rampa za invalide i slabopokretljive osobe dužine cca. 27 metara te će se postaviti pametne klupe koja sadrži mogućnosti pametnog USB punjenja, mobilnog interneta te informiranja i oglašavanja te je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama.

Informacijske ploče će sadržavati informacije prema kategorizaciji plaže kao plaža kulture sukladno Nacionalnoj i Županijskoj tematizaciji i planovima te će ista sadržavati oznake na Brailleovom pismu za slijepe i slabovidne osobe. Pozornica koja će biti mobilna će se postavljati po potrebi kako bi se što manje interveniralo u prostor te omogućilo fleksibilnost korištenja kao kupalište te mjesta za održavanje kulturno-turističkih manifestacija.

Također je predviđen sustav za natapanje biljaka sa cijevima i rasprskivačima te oborinskim senzorom za odgađanje ciklusa navodnjavanja koji je prilagođen metodama uštede vode kako bi se omogućila zaštita okoliša i postavilo temelje održivog razvoja kao i zelenih tehnologija.