U Smilčiću je održan sastanka radne grupe za navodnjavanje na kojome je donesen i prijedlog Programa navodnjavanja za Zadarsku županiju za 2019. godinu koje će biti dostavljen Hrvatskim vodama i nadležnom ministarstvu ( MZOIE).

Ove godine završena  je projektna dokumentacija za Sustava navodnjavanja Donja Baštica gdje je dobivena građevinska dozvola i u suradnji sa Hrvatskim vodama je dovršena sanacija akumulacijskog jezera Grabovac. U sanaciju Grabovca je od strane Hrvatskih voda do sada uloženo preko 3 milijuna kuna. Sanacijom akumulacija omogućit će se stabilan izvor vode za budući sustav navodnjavanja Donja Baštica površine 105 hektara, procijenjene vrijednosti oko 8 milijuna kuna. Izgradnja sustava navodnjavanja Donja Baštica namjerava se financirati sredstvima iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014 -2020. Projekt će se slijedeće godine aplicirati na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Na sastanku je bilo riječi i o Sustavu navodnjavanja Vransko polje za koje je izrađena sva potrebna dokumentacija za dobivanje lokacijske dozvole te je u tijeku pribavljanje potvrda javno pravnih tijela. Ukupna procijenjena vrijednosti tog sustava, podijeljenpg u dva podsustava, je 280 milijuna.