Načelnik Općine Sv. Filip i Jakov Zoran Pelicarić uputio je medijima dopis u kojem tvrdi kako je sve svoje obveze vezane uz izgradnju stambene zone "Rabatin" izvršila prema slovu Zakona. "Obveze i uvjeti koje Općina mora ispoštovati nisu mali te su se u cijelosti odvijali u okviru Zakona", kaže se u priopćenju.

"Naime, Republika Hrvatska je temeljem Odluke Vlade o darovanju nekretnina u k.o. Sveti Filip i Jakov, darovala Općini Sveti Filip i Jakov zemljišta za izgradnju stambene zone „Rabatin" u mjestu Sveti Filip i Jakov. Na temelju gore navedene Odluke i Ugovora o darovanju, raspisan je javni natječaj za prodaju darovanih zemljišta, sve sukladno zakonima Republike Hrvatske kao i općim aktima Općine Sveti Filip i Jakov", naglašava načelnik Općine Sv. Filip i Jakov Zoran Pelicarić.

Predmetnim Ugovorom o darovanju, Općina se isto tako obvezala izgraditi kompletnu komunalnu infrastrukturu koja između ostalog obuhvaća pripremu i čišćenje terena, formiranje puteva, kolnika, nogostupa, sustava fekalne odvodnje, vodovodizacije, uređenja oborinskih vode, javnu rasvjetu, izgradnju dvije trafostanice čija procijenjena vrijednost iznosi 20 milijuna kuna te isplatiti Hrvatskim šumama iznos od 1 milijun kuna kao naknadu za izdvajanje iz šumsko gospodarske osnove.

"Općina Sveti Filip i Jakov zahvalna je Vladi RH i Ministarstvu državne imovine na čelu s ministrom Goranom Marićem, kao i Hrvatskom saboru zbog osiguravanja zakonske regulative kojom se riješavanju dosadašnje nelogičnosti koje su usporavale razvoj lokalne zajednice prilikom izgradnje škola, vrtića, stambenih i mješovitih građevinskih i poslovnih zona. Novim uređenjem lokalna zajednica u suradnji s državom riješava probleme na način da država daruje zemljište, a općine i gradovi osiguravaju komunalnu infrastrukturu u minimalno istoj vrijednosti kao vrijednost zemljišta, budući da se u većini slučajeva radi o komunalno neuređenom i neopremljenom zemljištu", napominje Pelicarić.

Natječaj je raspisan sukladno odredbi članka 391. Stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, prema kojem nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne regionalne samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije uređeno, te odredaba Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov.

"U natječaj je za prodaju oglašeno 62 nekretnine. Kao što je i predviđeno, premda je odaziv bio jako dobar, zaprimili smo ponude za 50 nekretnina. Nakon pregleda i ocjene ponuda, utvrđeno je da su 37 ponuditelja domicilno stanovništvo (75%), a 13 ponuditelja (25%) sa područja cijele Republike Hrvatske. Kao mjera poticaja, Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov je donijelo i Odluku o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa do 90 %, ovisno o broju godina prijavljenog prebivališta na području Općine Sveti Filip i Jakov, za prvu nekretninu", kaže Pelicarić.

U stambenoj zoni "Rabatin" je predviđena i izgradnja stanova iz Programa poticane stanogradnje - POS, za što je na oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov te službenim web stranicama objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za rješavanje stambenog pitanja putem kupnje stana iz Programa društveno poticajne stanogradnje (POS).